Po 15 letech hledání řešení a plánování začíná obří stavební akce budování kanalizace z Kokonína do Rychnova. Splašky z domácností už nepotečou do Mohelky.

Výstavba nové kanalizace a rekonstrukce vodovodu v Kokoníně bude stát 130 milionů korun. Severočeská vodárenská společnost (SVS) jako investor výstavby získala 69 milionů z evropských dotací. Zcela hotovo má být v dubnu roku 2023. Kanalizace odvede fekálie do čističky odpadních vod Rychnov. Ta prošla v roce 2016 kompletní rekonstrukcí, Jablonec a SVS se rozhodly čističku rozšířit.

Vodárenská společnost stavbu kanalizace koordinuje s Libereckým krajem a Krajskou správou silnic Libereckého kraje, jejímž úkolem bude obnova komunikace Kokonín Rychnov. „Město Jablonec se bude finančně podílet na spoluúčasti dotace,“ doplnila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

Řidiče, kteří cestují mezi Jabloncem a Rychnovem silnicí přes takzvaný Pulečenský les, čekají od pondělí 14. září až do 15. listopadu příštího roku dopravní omezení. Pracovní místo s úsekem maximálně 500 metrů se bude po silnici posouvat, provoz bude probíhat kyvadlově.

Projekt na odkanalizování okrajové části Jablonce Kokonína, kde bydlí na 1800 obyvatel, odstartoval už v roce 2005. V říjnu nechala SVS zpracovat zadávací list a spustila se příprava projektu. V červenci 2007 začala inženýrskoprojektová činnost. Původní projekt počítal s výstavbou čističky přímo v Kokoníně. Proti tomu se ale zvedla vlna nevole, která vygradovala až k neúspěšnému referendu o odtržení městské části od Jablonce.

Nákladné protažení kanalizace

Spor se táhl déle než deset let. Objevovaly se i další možnosti, třeba vybudování čerpací stanice, která by splašky přečerpala přes kopec do stoky v Jablonci napojené na čistírnu v Liberci. Nakonec se dospělo k současnému řešení. Protažení kanalizace do Rychnova ale stojí třikrát více než původně plánovaná čistička přímo v místě.

V Kokoníně je v současné době několik stok jednotné kanalizace, z nichž každá ústí do Mohelky a kanalizace je celkově ve velmi špatném stavu. „V místech, kde budou vybudovány nové splaškové kanalizace včetně páteřního sběrače v ulici Rychnovská, zůstanou ty stávající dále v provozu a budou sloužit pouze jako dešťové,“ sdělil mluvčí SVS Mario Böhme.

Městská část Kokonín se nemohla kvůli chybějící kanalizaci výrazněji rozrůstat. „Lidé tu nesmějí stavět, protože nemohou své domy řádně odkanalizovat,“ vysvětloval v roce 2015 tehdejší náměstek primátora Miloš Vele.

Většina domů v Kokoníně byla postavena počátkem minulého století, kdy se kanalizace příliš neřešila. Odkanalizování Kokonína se netýká jen městské části, ale i sousedního Rychnova. Splašky, vody z praček, myček a další odpady z Kokonína totiž tečou do říčky Mohelky, která pokračuje do Rychnova. Trochu se vyčistí v Pulečenském lese, ale to je málo.

O to, aby k nim Mohelka přitékala čistší, usilují Rychnovští desítky let. „Kálet do Mohelky není normální,“ říkával někdejší starosta Rychnova František Chlouba.