Praktický výcvik a posuzování kvality ve vzdělávání nese název projektu, kterého se účastní dvě školy na Jablonecku. Učitelé základních škol pomocí videonahrávek mají za úkol analyzovat a hodnotit svoji výuku. Celý projekt je postaven na rozvoji učit děti komunikovat, spolupracovat a sebehodnotit.
„Nechceme, aby žáci jen seděli a poslouchali učitelovy pravdy, tím se totiž děti nenaučí komunikaci. Prosazujeme inovativní přístupy učení,“ uvedl školitel a zároveň ředitel ZŠ Kunratická z Prahy. Učitelskému sboru poskytla zázemí ZŠ Smržovka, která se projektu rovněž účastní.
V první části projektu se učitelé snaží vypozorovat na předem natočené videonahrávce klady i nedostatky a zaměření na cíl, který si vyučující stanovuje. Mezi prvním a druhým seminářem učitelé absolvují vlastní natáčení, které následně učitelský sbor rozebere. „Cílem vlastně je, aby si učitelé uvědomili své chyby či přednosti ve výuce a hledali cestu k jejímu zlepšení,“ konstatoval manažer vzdělávání Michal Šimek z organizace Služba škole Mladá Boleslav, která je organizátorem projektu. Ten je spolufinancovaný z Evropských sociálních fondů.
Projekt začal v březnu tohoto roku a jeho závěr je naplánován na jaro 2008. Výcvik jednoho pedagoga trvá podle okolností čtyři až šest měsíců.
ZŠ Smržovka v současné době začíná s natáčením vlastních videonahrávek. „Po absolvování semináře v Českém ráji se chystáme na vlastní natáčení. Poté budeme sami rozebírat výuku za pomoci lektorů,“ uvedla ředitelka ZŠ Smržovka Renata Šípková s tím, že chtějí poznat to, co učitelům chybí, předat svoje zkušenosti a zamyslet se cíleně nad svojí prací. Za poslední dva roky ZŠ Smržovka navštívilo dvanáct učitelských sborů.
Ke změně vyučovacího procesu v rámci školské reformy jsou především důležité dovednosti učitelů, které je třeba vzdělávat a zhodnocovat vlastní učení. Na konci tohoto projektu by mohl vzniknout katalog, který zmapuje metody učení.