V takzvané lístečkové budově v Rychnovské ulici vznikne bezbariérová učebna cizích jazyků. „V plánu je i přístavba, ve které má být školní dílna a zázemí pro výuku včetně skladů, šaten, sprch a WC, a to i bezbariérového,“ přiblížil náměstek jabloneckého primátora Lukáš Pleticha. V přístavbě by měly najít místo šatny pro celou školní budovu a kabinet tělesné výchovy. Součástí projektu je také vznik školní zahrady s amfiteátrem, sportoviště s dráhou pro skok daleký a místem pro vrh koulí.

V objektu v ulici Janáčkova přibude venkovní učebna pro přírodní vědy. Vznikne altán, amfiteátr, výukový prostor s pylony, model Slunce, Země, Měsíce a model řečiště či Hadí dům pro obojživelníky a plazy. Součástí je také nové dětské hřiště, ohniště, závětří u vstupu do školy a parkoviště. V případě přidělení dotace se projekt rozdělí do dvou let od června 2019 do července 2020. Celkové náklady jsou plánované na 38,3 milionu korun, dotace by z EU a ČR by měla činit 20,6 milionu.

Projekt pro ZŠ Pasířská počítá s modernizací dvou učeben přírodních věd určených k výuce chemie, fyziky a matematiky. Jeho součástí je také výstavba výtahu a bezbariérového WC. Pokud město získá dotaci, je realizace plánovaná na období červen až srpen 2019. Celkové náklady projektu jsou 5,5 milionu korun, město žádá o dotace z EU a ČR v celkové výši 3,1 milionu. V rámci Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) se nyní pracuje na třech projektech podpořených evropskými i státními dotacemi.

Jde o probíhající modernizaci základní školy v Mozartově ulici a přípravu modernizace ZŠ Liberecká. Dotace na obě akce činí 13,2 milionu korun. Dalším projektem je navýšení kapacity školky v Nové Pasířské rekonstrukcí stávajícího objektu v areálu, zde činí dotace 16,8 milionu. Rekonstrukcí také prochází Centrum terénních a ambulantních služeb, tzv. Kruháč, dotace je v tomto případě 11,1 milionu korun.

Opravy se dočkala také základní škola Šumava. „Letos se podařilo zateplit pavilon C, který škola otvírala v době, kdy jsem tady nastupoval do 5. třídy. Byla to vůbec první sportovní třída zaměřená na lyžování v Jablonci,“ zavzpomínal primátor Jablonce Petr Beitl na svá léta v lavicích šumavské školy.

PANELY S AZBESTEM MUSELY PRYČ

Před samotným zateplením obvodového pláště a výměnou oken bylo i tady nutné nejprve odstranit azbest uvnitř panelů. Pavilon získal také novou střechu. Celkem rekonstrukce vyšla na 9 milionů korun, z toho zhruba 4 miliony činí dotace EU. Hotovo by mělo být v listopadu.

Mateřské školy ve Švédské či v Husově ulici se dočkaly nových sociálních zařízení. Během letošních prázdnin se opravovaly ploty a také okna hned v několika školkách a školách. Na plot nastoupili pracovníci v MŠ Mšeňáček, MŠ Mechová, speciální MŠ U Přehrady, tam se opravovala i některá okna. Třetí etapa opravy oken ještě před prázdninami skončila v budově speciální základní školy Liberecká 31.

Rozsáhlá oprava střechy, stropů a také některých oken proběhla v kokonínské základní škole na adrese Rychnovská 215. Stavební práce stály téměř 7 milionů korun. „Stropy v podkroví, kde původně býval školnický byt, byly v havarijním stavu a hrozilo jejich propadnutí, museli jsme urychleně jednat,“ popsal náměstek primátora Miloš Vele.