Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky společnosti Severočeské komunální služby.

Nebude přijímáno elektro, stavební odpad, včetně eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí a podobně, nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti. Seznam stanovišť najdou zájemci na webu zeleznybrod.cz.