Miroslav Ureš za přítomnosti všech jedenadvaceti učitelů slavnostně polil novou knižní verzi jak se patří šampaňským. „Přeji, aby tento vzdělávací program vydržel nejméně tak dlouho jako zákony Karla IV.,“ prohlásil starosta na nádvoří hradu Karlštejn.
„Na novém školním vzdělávacím programu jsme pracovali intenzivně rok a půl. Nyní ho už máme vydaný v knižní podobě,“ sdělila zástupkyně ředitele Základní školy v Rýnovicích Jana Mašindová.
Nový školní vzdělávací program obsahuje například to, že každý předmět musí mít průřezová témata, která jsou daná. Základní škola Rýnovice má rozšířenou výuku informatiky. Ta je také ve školním vzdělávacím programu zahrnuta.
Na výjezdovém víkendovém zasedání učitelé probírali nejen závěrečnou verzi školního vzdělávacího programu, ale také poskytování první pomoci, vztah učitelů a žáků nebo asertivní chování.
„Starostu Karlštejna jsme potkali náhodou a byl ochoten nový školní vzdělávací program pokřtít,“ doplnila Jana Mašindová.
Hlavním cílem nového školního vzdělávacího programu pro první až šesté třídy je rozvíjet v dětech životní dovednosti.
Jednotliví učitelé využili svých dovedností a zkušeností a po celý rok a půl zařazovali své náměty, aby program byl co nejzdařilejší. „Přiznávám, že vytvořit vzdělávací program nebylo snadné. I doma jsme žili tímto programem,“ řekla zástupkyně Jana Mašindová s tím, že celému učitelskému sboru značně pomohl také grafik Pavel Lufinka a Froňka Burešová, která působí ve Speciální základní škole v Jablonci.