V půlročním projektu chce jablonecká radnice podpořit volnočasové, zájmové i vzdělávací aktivity romských dětí a mládeže. Zejména početné komunitě v Zeleném údolí hrozí izolace. Cílem je posílení solidarity a stability tamních obyvatel s důrazem na odstranění negativních jevů sociální povahy.
„Celkové náklady na projekt přesahují 580 000 korun, čtyři sta tisíc poskytlo ministerstvo školství,“ uvedl místostarosta Otakar Kypta. Rada města schválila spoluúčast ve výši 174 000 korun a zároveň požádají o dotaci ze Společného regionálního operačního programu. Garantem projektu je ředitel Spolkového domu.
„Pro mládež připraví kurz základní práce s počítačem, kroužky keramiky či malování, ale i logopedickou poradnu či podporu etnika,“ vysvětlila mluvčí radnice Jana Fričová. Chybět nebude ani sociální oblast a například i domácí dovednosti a vedení domácnosti. Poradí v pracovně právních vztazích i jak napsat životopis.
Veškeré aktivity zahrnuté do projektu Rovná šance by měly probíhat právě v Zeleném údolí. „Romská komunita tu žije v holobytech a jejich sociální situace je špatná,“ poznamenala Fričová. Usilují proto o jejich začlenění do většinové společnosti.