ejeden ze seniorů má v posledních letech pocit, že se o ně stát, potažmo obce málo starají. To by se mělo v Jablonci alespoň trochu změnit. Vznikla pro to Rada starších.

„V Jablonci pracuje sedm klubů seniorů, které se nacházejí v domech s pečovatelskou službou, ale i ve Spolkovém domě. Rada starších se bude podílet na rozhodování města, poskytování informací a bude hájit zájmy seniorů žijících ve městě,“ uvedla ředitelka Centra sociálních služeb Naděžda Jozífková.

Rada starších se ustanovila na setkání zástupců Klubů seniorů svazu důchodců ČR s vedením Centra sociálních služeb a města Jablonec, reprezentovaného místostarostou Petrem Tulpou. Předsedkyní rady se stala Eva Borchertová. „Pozitivum celé akce vidím v tom, že se sjednotily aktivity všech klubů ve městě, že jednotlivé kluby spolu budou teď spolupracovat a vzájemně se navštěvovat. Nabídka činnosti pro seniory nyní bude koordinovaná, nachystaná je práce v oblasti vzdělávání, kultury i sportu,“ konstatuje místostarosta Tul­pa.

Rada starších chce důsledně bojovat i proti násilí pachanému na starších lidech. „Podporu si ochrana práv seniorů zaslouží a proto se město rozhodlo připojit k výzvě organizace International Network For The Prevention Of Elder Abuse a zahájit kampaň proti násilí na seniorech,“ vysvětluje Tulpa.

Připojení se k této výzvě má zvýšit obecné podvědomí a znalosti tohoto jevu, zajistit prevenci, poradenství a vyvolat celospolečenskou debatu na toto téma. „Česká společnost je o tomto problému nedostatečně informována a média toto téma zajímá jen okrajově, přitom ohlášených případů zneužívaných starých lidí je šestnáct procent a skrytých osmdesát čtyři procent,“ podotýká Jozífková.

Informace o práci rady starších se už objevily na webových stránkách Centra sociálních služeb, zveřejňovány však budou také na stránkách www.jabloneckarodina.cz.

Klub jabloneckých seniorů navíc pořádá kurzy počítačové gramotnosti. První certifikáty o absolvování kurzu práce na počítači bude místostarosta Tulpa udělovat úspěšným seniorům ve středu 18. května ve 14 hodin v obřadní síni radnice.