Podařilo semnohé, ještě větší kus práce však organizátory čeká. V podstatě jediný souvislý úsek cyklostezky Turnov Rakousy Malá Skála Líšný byl otevřen již v roce 2013.

Deset let proto je rok 2017 pro projekt Greenway Jizera významným milníkem. „Sdružení Český ráj s partnery rádo uskutečnilo podobné setkání za účasti obou krajů s cílem posunout rozvoj spolupráce v koridoru Greenway Jizera na další úroveň, a to zejména v oblasti financovaní a managementu celého produktu," poznamenal Aleš Hozdecký, ředitel Sdružení Český ráj, které je koordinátorem projektu.

Sdružení připravuje na rok 2017 vydání produktového katalogu a letáku Greenway Jizera. Katalog by měl přehledně po jednotlivých úsecích představit trasu a kompletní turistickou nabídku atraktivit a služeb. Partneři, provozovatelé služeb a další podnikatelé budou mít možnost prezentace své nabídky v této tiskovině. SČR je s touto nabídkou osloví v průběhu zimních měsíců, případně se mohou zájemci sami přihlásit v kanceláři SČR. Základní informace ke Greenway Jizera přinese pak leták s přehlednou mapkou. Obě tiskoviny budou realizovány v první polovině roku 2017. Sdružení připravuje i rozsáhlejší aktualizaci a částečnou přestavbu webu greenway-jizera.cz.