Jablonečtí zastupitelé odsouhlasili také částku 5,7 milionu korun, kterou provozovatel investuje do úpravy prostor. Nová restaurace by měla být otevřená v prosinci.

Výběrové řízení na nájemce někdejší restaurace Adam a Eva bylo dvoukolové. Záměr pronájmu rada města schválila s tím, že nájemce provede na vlastní náklady rekonstrukci prostoru. „Po dokončení rekonstrukce zkontrolujeme vložené prostředky a náklady vynaložené do úprav se nájemci budou započítávat oproti nájemnému," vysvětlil náměstek Miloš Vele zhodnocení majetku.

Rada města v lednu ustanovila výběrovou komisi pro posuzování nabídek. „Do výběrového řízení se přihlásilo patnáct zájemců, přičemž sedm z nich odstoupilo v průběhu a jeden se nedostavil na klíčové jednání výběrové komise," popsal Vele. „Jednotliví uchazeči předkládali komisi své návrhy na úpravy prostoru, byla diskutována částka k proinvestování a také otázka následného smluvního vztahu," dodává Vele. Do dalšího kola postoupili tři uchazeči. Dostali návrh Budoucí smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání a byli vyzváni k připomínkování návrhu a zaslání položkového rozpočtu plánovaných rekonstrukčních prací.

Na základě dodaných podkladů zvolila výběrová komise společnost Pivovar Svijany. Znovuotevření restaurace je naplánováno na Vánoce. Restaurace se bude jmenovat Radnice. „Kvalitní restaurace by neměla chybět na náměstí v žádném městě. Věřím, že jsme vybrali dobře a v centru Jablonce vznikne místo, kam budou lidé rádi chodit a střed města ožije," doufá primátor Petr Beitl.