Soutěž se totiž v květnu v roce 2012 konala v duchu zimních sportů a tím pádem i zimních úrazů. Zhruba sto dvacet dětí a dospívajících, kteří soutěžili ve čtyřiadvaceti družstvech, tak na jednom ze stanovišť v areálu jablonecké hasičské zbrojnice ošetřovali lyžaře s otevřenou zlomeninou s tepenným krvácením nebo bruslařku s vymknutým kotníkem.

Zařazeno bylo i telefonování na záchrannou službu a rozhovor s dispečerkou. Celkem děti prošly pět soutěžních stanovišť, a to včetně stanoviště s transportem a obvazovou technikou.

Pětičlenná družstva ze základních škol jabloneckého okresu soutěžila ve dvou různých obtížnostech. Hodnotila se kvalita ošetření zraněných, preciznost, rychlost, komunikace se zraněným a se záchrankou i komunikace v týmu.

Účastníky čekala i nesoutěžní, ale povinná stanoviště, kterých bylo tehdy jedenáct. K tradičním patřilo poznávání bylinek, anatomie, testy z první pomoci nebo znalosti historie Českého červeného kříže. V první i druhé kategorii tehdy nejlépe uspěly děti ze Základní školy Kokonín.