Odpoledne bylo zasvěceno takzvanému sokolování. „Po sokolovně byla různá stanoviště, kde si mohli zájemci vyzkoušet obratnost a fyzickou kondici,“ popsala starostka.

Večer se pak konalo na galerii sokolské setkání se zpěvem nejenom sokolských písní. Při akci mohli zájemci přispět na sbírku Za stoletou sokolovnu krásnější. Ta byla pořádána kvůli potřebě nové fasády sokolovny.