V březnu obdrželi jablonečtí úředníci od obyvatel města přes 700 žádostí o domácí kompostér. „První termín pro jejich vydávání bude v posledním dubnovém týdnu,“ sdělila mluvčí magistrátu Markéta Hozová.

Kompostéry budou do té doby stát v areálu Jablonecké energetické (Brandl), kde se také budou zájemcům vydávat. „S žadateli na místě sepíšeme smlouvu a kompostér jim předáme. O termínech vydávání budeme všechny informovat e-mailem, případně telefonicky,“ připomněla Barbora Šnytrová z magistrátního oddělení správy veřejné zeleně.

Další vlna předávání kompostérů proběhne v květnu a červnu. Jednotlivé žadatele bude jablonecký magistrát dopředu informovat.
Na nákup 1200 kusů domácích kompostérů získal Jablonec evropskou dotaci. „Po dobu udržitelnosti dotačního projektu, tedy do roku 2023, budou mít občané kompostéry zapůjčené bezplatně, poté přejdou do jejich vlastnictví,“ doplnila Šnytrová.

Po první březnové vlně podávání žádostí zůstalo v zásobě ještě téměř 500 kompostérů. „Na jednání dubnového zastupitelstva budu předkládat vyhlášení další výzvy pro podávání žádostí o kompostéry,“ předeslal náměstek primátora Miloš Vele. Tentokrát půjde podle náměstka o výzvu bez časového omezení. „To je pro občany výhodnější v tom smyslu, že nemusí hlídat termíny a my budeme uspokojovat žádosti do vyčerpání zásob,“ doplnil Miloš Vele.

S dotací na kompostéry se Jablonci podařilo získat také štěpkovač, který chce město zapůjčovat obyvatelům. Celkové náklady na pořízení kompostérů a štěpkovače jsou 3,7 milionu korun, přičemž dotace z Evropské unie činí 3,1 milionu. Město bylo úspěšné i se žádostí o dotaci na vybudování dvou stanovišť podzemních kontejnerů a pořízení pěti velkoobjemových kontejnerů na bioodpad. Ty budou stát 2,75 milionu, dotace pokryje 2,3 milionu.