Důvodem jsou údajně vysoké finanční náklady, které město v nejbližší budoucnosti čekají. „Finance určené na soutěž budou směrované přímo do rozvoje přehrady,“ vysvětlila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

K rozhodnutí zrušit architektonickou soutěž došli radní v okamžiku, kdy byly na stůl položené všechny výdaje související se soutěží. Podle náměstka pro rozvoj města Petra Roubíčka jen odměny pro vítězné tři návrhy a takzvané tužkovné bylo v součtu stanoveno na 500 tisíc korun. K tomu finanční odměny členům poroty. Celkové zpracování zakázky bylo vyčíslené na necelé čtyři miliony. „Když jsme to sečetli, dalo nám to minimálně jedny nové toalety,“ sdělil náměstek pro ekonomiku Milan Kouřil.

Ve vyhlášených podmínkách soutěže je uvedeno, že součet všech cen a odměn nepřesáhne půl milionu korun a předpokládaná cena celé projektové spolupráce od studie, přes všechny projektové fáze, až po dozor na veškeré objekty zázemí přehrady je 2,8 milionu korun.

Představitelé profesní organizace Česká komora architektů (ČKA), jež je garantem architektonických soutěží a podle jejíž pravidel se soutěže konají, jsou ukončením soutěže vyhlášené 10. září zaskočeni. „Situace se zrušenou soutěží je zcela výjimečná a neobvyklá, s podobným průběhem se nesetkáváme,“ sdělil místopředseda ČKA a předseda pracovní skupiny představenstva ČKA pro soutěže Milan Svoboda.

Soutěž byla navíc ukončena zcela nestandardně. Do Jablonce se v pátek minulého týdne sjeli architekti z celé republiky, aby si okolí přehrady prohlédli a mohli začít pracovat na návrzích. Cirka dvacítka architektů v čele s městským architektem Davidem Pavlištou čekala na břehu přehrady už jen na náměstka primátora pro ekonomiku Petra Roubíčka.

„To, co následovalo bylo zcela bezprecedentní, nic podobného jsem ještě nezažil, šlendrián. Pan náměstek nám na místě oznámil, že Rada města zcela jistě soutěž zruší a že se prohlídka nekoná,“ popsal pražský architekt Martin Neruda.

„Ještě den před plánovanou prohlídkou jsme se přitom na magistrátu dotazovali, zda prohlídka skutečně proběhne. Byli jsme ujištěni, že ano,“ popsal další z architektů, který nechtěl být jmenován.

Soutěž měla komplexně řešit okolí přehrady včetně chátrajícího areálu Slunečních lázní. Mnozí provozovatelé stánků i samotných Slunečních lázní předem deklarovali, že jsou připraveni se na revitalizaci okolí přehrady finančně podílet.

Od roku 1993 proběhlo v České republice přes 600 architektonických soutěží a toto je teprve druhá, která byla zadavatelem ukončena v průběhu.

Architekti vnímají, že za ukončením soutěže stojí zřejmě politikaření. „Za patnáct let, co se účastním soutěží, se vždy všude všichni domluvili. Zvlášť při soutěži, která řešila nějaký větší prostor,“ doplnil architekt Tomáš Zdvihal, přezkušovatel několika architektonických soutěží. Měl dohlížet i na návrhy této soutěže.

Jablonecký magistrát ale na rozvoj okolí přehrady nerezignuje. „Čerpat chceme z projektů, které už máme, a to včetně podnětů občanů, jež podávali například při veřejném projednávání nebo v rámci participativního rozpočtu,“ sdělil Petr Roubíček. V první etapě se chce magistrát zaměřit na sociální zázemí v okolí přehrady a zklidnit dopravu v ulici Průběžná pro bezpečnější pohyb in-linistů, cyklistů, pěších a dětí.