Dřevěné píšťaly projdou repasí a důslednou ochranou proti dalšímu působení červotoče. Do dílny byly přepraveny i další velké části, například hlavní a pomocný měch, tremolo a také žaluzie obou žaluziových skříní, i ústřední díl varhan, velký a těžký hrací stůl.