Říjnová sněhová kalamita pořádně otřásla systémem Centrálního zásobování teplem v Jablonci. Jablonecká teplárenská a realitní (JTR) se ocitla bez proudu a lidé, kteří jsou na ní závislí, v bytech mrzli.

Ozvaly se hlasy, že by JTR měla mít stabilně záložní zdroj, aby k podobným případům nemohlo dojít. V říjnu totiž vypadl elektrický proud vysokonapěťové linky z obou směrů vedoucích to teplárny. Jenže pořídit velký generátor má vedle výhod i řadu záporů.

„Nejde jej jen tak mít na dvoře. Je třeba jej průběžně uvádět do chodu. To jsou mimo pořizovací hodnotu další vícenáklady,“ uvedl odborník na energetiku.

Přestože se vedení JTR domnívá, že kalamitní stav zvládli v rámci možností na výbornou, hledají cesty, jak se připravit napříště. Rozhodně situaci nechtějí řešit koupí vlastního agregátu.

„Obtíže v říjnu vznikly nejen výpadkem proudu, ale i dopravní situací,“ poznamenal ředitel JTR Tomáš Balcar. Záložní zdroj ale mají, jenže ten je schopen kapacitně zabezpečit pouze nouzové potřeby výtopny.

„Záložní zdroj pro plný výkon nemá podle mých informací žádná výtopna,“ konstatoval Balcar.

Podle ředitele JTR by značná investice do velkého záložního zdroje nic neřešila z celkového pohledu. „Pokud by výpadek elektřiny zasáhl větší část města, teplo bychom stejně nebyli schopni dodat,“ míní ředitel JTR.

Elektřina je třeba i pro provoz šestadvaceti výměníků a stovku domovních předávacích stanic. Mohla by tedy nastat i opačná situace, že by ve výtopně Brandl byli pod proudem, ale jejich další zařízení ve městě nikoliv.

„Pára by se pak dostala k výměníkům a dále ne,“ vysvětlil Balcar. Lidé, kteří platí za teplo, ale chtějí servis stoprocentní. „Cena tepla je tak vysoká, že je morální povinností dodavatele zajistit nouzové připojení ve všech úsecích,“ zazněl argument od těch, kterým byla dva dny doma zima a neměli teplou vodu.Jablonecká teplárenská a realitní proto uvažuje o zajištění proudu od nedalekého souseda. „Jednáme s blízkou malou vodní elektrárnou, zda by bylo možné se připojit kabelem,“ vysvětlil Balcar. V momentě přerušení dodávky od ČEZ by mohli jet dále naplno. V plánu mají i projekt zavedení kombinované výroby elektřiny a tepla.