K vápnění se používá přírodní velmi jemně mletý vápenec dopravovaný cisternami z Krkonoš. Aplikace vápence zvýší hodnotu pH, alkalitu i vodivost v nádrži.  Aplikace vápence zvýší hodnotu pH, alkalitu i vodivost v nádrži. Předpokládanou cílovou hodnotou pH je 6,8.

Následně dojde ke snížení koncentrace problematických látek v surové vodě, zejména hliníku. Vápnění tak přispěje k lepší upravitelnosti vody, což ve finále přinese kvalitnější pitnou vodu pro obyvatele Jablonecka.

Pravidelné vápnění má i vedlejší účinky, vytváří vhodné prostředí pro vznik silné populace lososovitých druhů ryb například sivena amerického, ale pomáhá i k pozvolnému návratu pstruha obecného, původního obyvatele potoků Jizerských hor.

Stroje vzlétnou, jako tradičně, v závislosti na momentálním stavu počasí.

Zdroj: Youtube