Každoročně zvyšuje věk uživatelů drog, kteří hledají pomoc. Loni jim v průměru bylo 28,5 roku, to je skoro o sedm let více než v roce 2003. Počet lidí, kteří jsou ochotni se léčit, se ale dlouhodobě nemění. „Ročně jich je v kraji mezi 250 až 300," řekla vedoucí protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Jana Prattingerová.

„V léčebně kontaktních centrech vidíme jen špičku pyramidy osob, které mají problém s drogami. Ve skutečnosti jich je daleko daleko více," uvedla Prattingerová. Podle odhadu žije v kraji přes 2500 lidí závislých na drogách.

Marihuana a pervitin vedou. Jsou nejrozšířenější drogou. Zkušenosti s drogami, zejména s marihuanou, mají i děti na základních školách. Začínají v šestnácti.

V kraji je devět léčebně kontaktních center, loni pomoc vyhledalo 263 lidí závislých. Přes polovina z nich měla jen základní vzdělání a dvě třetiny byli nezaměstnaní či takoví, kteří pracují jen příležitostně. Lidé, kteří se přicházejí léčit, jsou závislí dlouhodobě. Téměř čtvrtina z nich loni uváděla, že drogu musela užívat denně. Průměrný věk prvního užití drogy byl u léčených narkomanů 16 let, injekčně začali drogu užívat v průměru ve 20 letech.