Oba asfaltové, tři metry široké úseky měří 602 a 368 metrů. Stavěly se od června do listopadu a tvoří součást turistické trasy Hřebenovka a cyklotrasy z Dobré Vody do Vesce. „Cestu bude využívat také lesnická technika. Během těžby a nutného skládkování ji uzavřeme,“ dodal Řičář. Na stezce je několik vjezdů, přeložek a propustí. Součástí byly i překlady optického kabelu a vodovodu.