Po odstranění stavby dojde k urovnání povrchu a k jeho zatravnění. Ukončení předpokládáme v měsíci dubnu. Protože všechny pozemky s výjimkou jednoho objektu jsou v majetku města, vznikne zde velice zajímavý prostor pro případnou výstavbu. „Otázku využití celého prostoru by mělo řešit až zastupitelstvo města, které vzejde z podzimních komunálních voleb,“ doplnil starosta města Vladimír Vyhnálek.