Desítky parkovacích míst, kontejnery pod zem, sportoviště, chodníky. Druhé nejstarší sídliště v Jablonci Šumava, se připravuje na důkladnou revitalizaci.

„Projekt jsme rozdělili na osm etap, aby bylo možné předkládat žádost o dotace oddělených částí v průběhu osmi let, každá etapa respektuje horní desetimilionovou hranici nákladů," popsal Martin Wedell, jeden z autorů projektu revitalizace sídliště Šumava.

A kdy se začne? Závisí na dotacích. „První z osmi žádostí o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj by Jablonec chtěl podat na podzim příštího roku," přiblížila Markéta Hozová, mluvčí jabloneckého magistrátu.

Největším problémem je na sídlištích skoro vždy parkování. V době stavby sídliště nikdo neodhadl, že po desetiletích bude mít skoro každá domácnost auto a to mnohdy ne jen jedno. „Parkování je na tomto sídlišti velký problém, auta stojí, kde se dá, často i proti dopravním pravidlům. Parkovací místa jsme upravili dle norem, některá jsme zrušili a vytvořili jsme nová. Celkem se nám podařilo najít 75 nových parkovacích míst," sdělil Wedell.

Takový počet parkovacích míst dovolují třeba i podzemní kontejnery. S těmi se v projektu také počítá.

I když magistrát požádá o dotace příští rok, ještě nějakou dobu se na Šumavě dít nic nebude. „Žádost o dotaci na první změny bychom rádi na MMR předložili příští rok na podzim. Předpokládám, že první viditelné změny se na sídlišti objeví nejdříve za dva roky," uvedl Lukáš Pleticha, náměstek primátora. Nyní nastane náročné období projektování a příprav.

Poprvé se autoři projektu revitalizace sídliště Šumava, Lenka Želechovská a Martin Wedell z pražské kanceláře AF-CITYPLAN, s. r. o., sešli s Jablonečany na konci září. Tehdy projektanti shrnuli nedostatky lokality a navrhli jednoduchou studii změn. Jako špatné hodnotili velké množství asfaltových ploch, z nichž některé by nahradili trávníky až k domům a srovnali terén. Navrhli nové chodníky, mírně posunuli autobusové zastávky, přidali přechody, jindy současné schodiště vyměnili za pohodlnější a širší. Drobně doplňovali zeleň, ve Vysoké ulici navrhli hned celou alej, změnili orientaci posezení, kontejnerová stání přesunuli více mimo přímý pohled, ale tak, aby byla dobře přístupná pro svozovou techniku. Modernizovali sportoviště, doplnili místo ke grilování a cvičební prvky pro seniory.

Území sídliště Šumava, které by mělo v příštích letech projít revitalizací, vymezují ulice Podzimní, Pasecká, Vysoká, Jeronýmova, Březová, Skelná a Švédská. Podle podmínek MMR projekt zohlední opravy současné a výstavbu nové dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství a cyklistických stezek, protihlukových stěn, parkovišť, kontejnerových stání, předmětem zájmu jsou i hřiště pro všechny generace, zeleň a veřejné osvětlení. „Dotace jdou použít jen na obnovu veřejných prostranství, nemůžeme za ně opravit žádnou budovu," upřesnil Lukáš Pleticha.