První ročník této soutěže v umění komunikace pro žáky II. stupně základních škol a víceletých gymnázií vyhlásila společnost Tvář nové Evropy. A do dnešního finále v pražském KLášteře Emauzy se účastníci probojovaly ze školných přes krajská kola. Vítěze čekalo soustředění.

„Konkurence je obrovská,“ prohlásila po setkání s ostatními Zuzana. „Řada z nich má zkušenosti nejen z divadla, ale také z filmu,“ dodala. Bude bojovat ze všech sil.

Osmadvacet soutěžících dvouminutových monologů bude hodnotit porota složená z odborníků z Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty v Olomouci, Moderátorské školy D3 a Institutu progresivní komunikace. Jim budou sekundovat i známé osobnosti Jana Adámková, Jan Cimický, Alexander Hemala či spisovatel Jan Bauer.

Hlavními kritérii bude S nimi bude využití jazykových prostředků, originalita témat, technika práce s hlasem, neverbální komunikace a v neposlední řadě celkový dojem. „Zuzka hovoří o přátelství. Ale ne mezi vrstevníky, ale mezi ní a maminkou,“ prozradila téma Petra Endlerová ze ZŠ Liberecká, která připravovala i školní kolo soutěže v rétorice.

Z vítězství v krajském kole se radovala nejen sama školačka, ale i její škola. „V propozicích bylo napsáno, že škola vítěze dostane 35 000 korun na podporu zdokonalování výuky veřejného projevu a prohloubení komunikačních dovedností,“ poznamenala Endlerová.

Na škole už spřádali s dětmi plány jak tak velký obnos využijí. Jenže organizátorům odřekl sponzor partnerství s finanční odměnu zrušili. „neměli to slibovat,“ dodala učitelka.

Až vítězové finále a novodobí „Demosthenové“ si ze soutěže odnesou hodnotné věcné ceny a finanční dar pro svoji školu v hodnotě 50 000 korun. Peníze musí škola využit na podporu výuky kultury mluveného projevu.

Kdo byl Demosthenes

Démosthénés byl athénský politik a řečník, který žil více než 300 let př. n. l. V mládí vystudoval i přes výraznou vadu řeči rétoriku. Později se živil psaním soudních řečí.

Po bitvě u Krannónu v roce 322 př. n. l. byl odsouzen k trestu smrti a uprchl z Athén na ostrov Poros, kde se vzhledem k nerespektování chrámového azylu ze strany jeho nepřátel otrávil.

Démosthénés je považován za nejslavnějšího řečníka antického Řecka a podle jeho řečí proti Filipu II. Madonskému vzniklo pojmenování filipika.