„V rámci Libereckého kraje je to naprosto bezprecedentní případ. Doposud jsme se nesetkali s tak masivním kácením, které má za následek tak velké škody v přírodě,“ říká Ivana Awwadová, tisková mluvčí České inspekce životního prostředí.

Za protiprávní jednání byly podnikateli ze Svoru uloženy tři sankce, jejichž celková výše činí 1,4 milionu korun a jsou splatné do konce září.

„Výši pokuty ovlivnil značný plošný rozsah kácení, způsobená velká ekologická újma a vysoká společenská nebezpečnost zjištěného jednání, kdy podnikatel několikrát opakovaně a vědomě porušil zákon,“ dodala mluvčí.

Petr Šnegoň se vinen necítí. „Lesy jsem nekoupil za účelem podnikání ale jako fyzická osoba s tím, že je uvedu do původního stavu, kdy tu před padesáti lety byla orná půda,“ obhajuje se Petr Šnegoň.

Pokácel 1350 stromů

Podle mluvčí inspekce životního prostředí podnikatel pokácel nejméně třináct set padesát stromů bez povolení obecního úřadu. Dalších více než tisíc stromů zlikvidoval na březích potoků v délce přes jeden kilometr a v údolních nivách. Stromy kácel nejen na svých, ale i na cizích pozemcích.

„Přitom mu ale chyběl souhlas z odboru životního prostředí Městského úřadu v Novém Boru nebo Správy Chráněné krajinné oblasti Lužické hory,“ upřesnila mluvčí Awwadová. „Více než pět set třicet stromů podnikatel zlikvidoval navzdory zákazu inspekce.Vymýtil i údolní nivy a břehy potoků, kde žijí zvláště chránění ptáci. Některé vykácené plochy sousedí s evropsky významnou lokalitou Svitava,“ doplnila.

Petr Šnegoň tvrdí, že se proti rozhodnutí inspekce odvolá, neboť čtyřicet procent porostu poškodila vichřice Emma. „Stromy jsem musel pokácet, tlačil mě začátek vegetačního období,“ prohlásil s tím, že má vše vyfocené a zdokumentované.

Nezákonné kácení probíhalo od podzimu 2006 do března loňského roku ve Svoru, Radvanci, Cvikově a Kunraticích u Cvikova. Podle zjištění inspekce šlo dřevo na prodej a vykácené plochy chtěl Šnegoň využít pro pěstování rychle rostoucích dřevin. Aby podnikatel aspoň částečně zmírnil způsobenou škodu, musí do konce října příštího roku vysadit nové dřeviny na vybrané vykácené plochy.

„Pokuta mi přijde adekvátní. V tuzemsku platí zákon o ochraně přírody a krajiny, tudíž si nemůže každý vlastník lesa dělat s přírodou, co chce. Myslím si, že uvedený případ je důsledkem toho, že u nás chybí dlouho budovaný vztah mezi krajinou a majiteli pozemků,“ zdůraznil Jan Korytář, předseda sdružení Čmelák – Společnost přátel přírody.