"Předmětem zakázky bylo založení nových vegetačních prvků na pozemcích ve vlastnictví města Turnov, které budou chránit obytnou zástavbu před negativními vlivy plánované silnice I/35 Turnov - Úlibice," řekla tisková mluvčí města Klára Preislerová.

Nová zeleň bude chránit obytnou zónu před zvýšenou prašností, která vzniká při při obhospodařování orné půdy. Dále bude zeleň sloužit jako biotop pro drobné obratlovce a ptáky. Vytvoří jim cenné krytové, potravní a hnízdní příležitosti v antropogenním prostředí.