Pro návštěvníky bude připraven bohatý program složený z ukázek zásahů jednotlivých složek: Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby, Armády ČR, Horské služby, Českého červeného kříže a dalších organizací spolupracujících v rámci Integrovaného záchranného systému.

Policisté si pro návštěvníky připravili například ukázky výcviků služebních psů i služebních koní Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Ve stáncích Policie ČR se na všechny budou těšit policejní preventisté a také pracovníci z personálního odboru, kteří vám rádi poskytnou informace k možnosti nastoupení do služebního poměru k Policii České republiky.

Jablonecká nemocnice představí měření krevního tlaku, zdravotnické vybavení a materiál, sanitní vozidlo a soutěže pro děti. Zdravotnická záchranná služba sanitní vůz i osobní vozidlo pro lékaře, činnost záchranářů při dopravní nehodě a vozidlo pro hromadné neštěstí. Český červený kříž představí nácvik resuscitace na modele i maskování poranění. Pro zájemce poskytne také informace pro dárce krve. Hasičský záchranný sbor představí likvidaci následků dopravní nehody, hasičského veterána a ukázku práce s vysokozdvižnou pošinou.

Na místě bude s ukázkami práce také Městská policie, Krajské vojenské velitelství, Tým silniční bezpečnosti, Vězeňská služba ČR a Vodní záchranná služba ČČK. Uvidíte ukázky zásahů jednotlivých složek a jejich společné akce. Můžete se zúčastnit různých soutěží a získat zajímavé propagační materiály. Po celou dobu akce bude možné shlédnout technické vybavení a služební prostředky jednotlivých složek.

Program dne

I. blok - od 09:00 hodin
• Slavnostní zahájení zástupci složek IZS
• Ukázka výcviku služebních psů PČR a Vězeňské služby ČR
• Ukázka činnosti Horské služby
• Pořádková jednotka PČR a Vězeňská služba ČR
• Armáda ČR
• Ukázka výcviku služebních koní PČR
• Hlavní součinnostní akce IZS (dopravní nehoda, záchrana osob)

II. blok - od 13:00 hodin
• Ukázka výcviku služebních koní PČR
• Ukázka výcviku služebních psů PČR a Vězeňské služby ČR
• Armáda ČR
• Ukázka činnosti Horské služby
• Pořádková jednotka PČR a Vězeňská služba ČR
• II. hlavní součinnostní akce IZS (dopravní nehoda, záchrana osob)