„Dcera se od první třídy základní školy věnuje němčině a nyní, když postupuje z malotřídky do Jablonce, tak je velmi omezený výběr škol, kde se vyučuje německý jazyk,“ postěžovala si maminka desetileté Kateřiny.

Němčina jako volitelný předmět

Faktem je, že drtivá většina základních škol na Jablonecku upřednostňuje výuku angličtiny. Některé dokonce nabízejí výuku světového jazyka již od první třídy. Němčinu pak nabízejí jen jako volitelný předmět od sedmé třídy.

„Cizí jazyk je povinný od třetí třídy. Naše škola nabízí jednu hodinu týdně už prvňáčkům. Jako druhý cizí jazyk si vybírají žáci až v sedmé třídě a u nás to je právě jazyk německý,“ řekl ředitel Základní školy Pasířská Jiří Vondráček s tím, že pokud by byl zájem, mohou si rodiče a děti vybrat i ruštinu nebo francouzštinu.

Podobnou situaci hlásí i Základní škola Mozartova. Tam si též žáci sedmého ročníku vybírají povinně volitelný předmět. Oproti ZŠ Pasířské však nemusí žáci sáhnout po výuce cizího jazyka.

„Pokud si z pestré nabídky zvolí němčinu, musejí se jí věnovat po tři roky,“ upřesnila ředitelka ZŠ Mozartova Marcela Rousová. Výuku jazyků se snaží podporovat jak to jde i přesto, že si žáci mohou vybrat mezi informatikou, sportovními pohybovými hrami, rodinnou výchovou a další nabídkou.

„Zaznamenáváme také strach žáků, že by výuku druhého jazyka nezvládli,“ doplnila Rousová.

Na řadě škol nabízejí výuku německého jazyka formou zájmového kroužku. „Ani zde však zájem není velký, do kroužku docházejí tak dvě tři děti,“ informovala ředitelka, podle níž ztrácí německý jazyk světový význam. „Plně ho zastoupila angličtina a na druhé místo se řadí španělština,“ zmínila.

Jenže někteří nepovažují výuku jazyka našich sousedů za zbytečnou. „Udivilo mě, že se téměř nikde ve školách ve městě, které je od Německa vzdáleno ani ne padesát kilometrů a druží se s Němci, nevyučuje na prvním stupni německý jazyk,“ řekla matka desetileté Kateřiny.

Toto zjištění bylo překvapením i pro pracovnici z Domu dětí a mládeže Vikýř, kde na začátku února proběhla olympiáda z německého jazyka. Z celého Jablonecka se do soutěže přihlásili žáci jen ze šesti škol.

Moderní svět chce anglický jazyk

Podle ředitele ZŠ Pasířská není problém od prvního stupně zavést německý jazyk. „Rodiče o něj ale zájem nemají. Zatímco před deseti lety se všude vyučovala němčina, v dnešní době má přednost angličtina a je pro mladé nepostradatelná. Stačí se jen podívat na všechny vymoženosti typu facebook, skype, mtv a další,“ uzavřel Vondráček.