„Shrabali jsme listí, vykopali jámy pro zabetonování laviček, pracujeme na terénních úpravách, očistili jsme pomník a kameny u něho od mechu. A máme radost, že lidé, kteří tudy chodí, už lavičky využívají k odpočinku,“ sdělila učitelka ZŠ Údolí Kamenice Zdenka Synovcová.Obnova místního parčíku se mohla uskutečnit díky grantu z programu Škola pro udržitelný život, který vyhlašují nadace Partnerství a středisko ekologické výchovy Sever, a to ve výši 36 900 korun.

„S těmito penězi jsme mohli zvelebit park, který se nachází zhruba pět set metrů od školy,“ upozornila Synovcová s tím, že o parčík se žáci starají již druhým rokem, ale až letos v květnu začali s osazováním laviček a košů. Dalším krokem v parku bude umístění nástěnné informační tabule, která je již hotová. „Umístíme ji na jaře, protože nyní nemáme možnost ji pevně zabetonovat kvůli počasí,“ dodala Synovcová.

Jelikož se jednalo o dokončení jednoho projektu školy, konalo se včera slavnostní představení několikaměsíční práce přímo v parčíku u školy. „Když jsme dospěli k pomníku, byli jsme velmi mile překvapeni změnou, která se zde stala. Upravené okolí pomníku s lavičkami, zasazené ozdobné keře a stromky, a to vše pílí místních žáků,“ uvedl předseda spolku Patron, Ivan Fojtík.

Žáci i učitelé se chtějí o pomník a parčík, který jej obklopuje, dále starat. V plánu mají pravidelné prosekávání travin a dřevin, úpravu okolí, sběr odpadků a drobné opravy na kamenném obložení pomníku. Bude zde také pravidelně probíhat vyučování, které bude mít návaznost na ekologickou výchovu ve škole.

Desítky obdobných projektů již byly díky programu Škola pro udržitelný život uskutečněny v řadě měst a obcí Královéhradeckého, Pardubického, Ústeckého a Libereckého kraje. „Podporujeme spolupráci mezi učiteli a žáky, obcí i místními obyvateli. Úlohu iniciátora přitom hraje právě škola a její žáci. Obsah projektů se poměrně různí a sahá od výsadeb stromů, přes úspory energie a zachování místního dědictví až k recyklaci odpadů,“ vysvětluje Ladislav Hanuš z nadace Partnerství. V programu Škola pro udržitelný život uspěly školy s 26 projekty v celkové hodnotě více než jeden a půl milionu korun.