Dětem předal takzvaný Vodní kufřík, jehož tajemstvím je několik desítek vodních pokusů, které si mohou děti samy vyzkoušet. Dále Bohdan Soukup krátce přednesl základní fakta o významu vody a o práci SčVK.

Žáci si při té příležitosti mohli některé věci sami ověřit, například, proč musí být vodojemy umístěné na kopcích. SčVK dlouhodobě spolupracují se základními i středními školami na území své působnosti.

V Libereckém kraji již v rámci projektu Tajemství vody darovala společnost základním školám 142 kufříků. Vodní kufřík je vlastně malou přenosnou vodní laboratoří, která slouží k výuce přírodovědy, biologie, ale i chemie či fyziky.