Park má projít oživením a úpravami nejen zeleně. První na řadu přijde kácení nemocných a neperspektivních stromů, následně budou probíhat úpravy zeleně v prostoru parku a jeho nejbližším okolí. Úpravou by měly projít i pěšiny.

Zároveň začaly úpravy parčíku v Železné ulici. Ta zahrnuje úpravu pěšiny, vybudování setkávací plochy a přípravu záhonu.