Vlastenectví a chuť pomáhat to je hlavní motivace nadrotmistra Daniela Opatrného z Jablonce nad Nisou k tomu, aby byl členem aktivní zálohy. S faktem, že kdyby nastal horký konflikt a byl by povolán je plně srozuměn. „Když mě povolají, tak vím, že budu chránit nejen svoji rodinu a nebudu sedět doma na gauči a koukat na televizi, ale mohu něco aktivně udělat,“ řekl odhodlaně 44letý muž.

Přiznal však, že bez podpory rodiny a pochopení zaměstnavatele by to nešlo. „Jsme často pryč na výcviku a po nocích zpracováváme písemné podklady,“ podotkl.

Jedno takové vojenské cvičení aktivních záloh ho čeká v Zahrádkách na Českolipsku poslední květnový víkend na zdejší úpravně vody. Nejdůležitější incidenty a ty nejvíce zvukově exponované budou 29. a 30. května.

„Zaměříme se na vnik osoby, která nemá povolení do úpravny vody, protože i s touto situací si musí umět vojáci poradit,“ vysvětlila podplukovnice Jana Horňáková z Krajského vojenského velitelství Liberec.

Cvičení Aktivní zálohy Armády České republiky.Cvičení Aktivní zálohy Armády České republiky.Zdroj: Facebook Aktivní záloha AČR LiberecTaké podotkla, že cvičení nebude provázet jen střelba nebo létající drony. Armádní důstojnice však uklidnila místní obyvatelé. „Není se čeho obávat, protože použitá budeme pouze cvičnou munici.“

Praporčík Marek Breznay si záložníky nemůže vynachválit. „V republice je spousta lidí, kteří v hospodách říkají, co by se mělo, ale těch, kteří se skutečně zvednou a jdou něco pro stát udělat, těch je málo a toto je zrovna skupinka těchto lidí,“ řekl vyznamenaný profesionální voják a upozornil, že členství v aktivní záloze provází celá řada benefitů.

Jen náborový příspěvek je 30 tisíc korun a náleží po dokončení základní přípravy vojákovi za každý rok strávený v aktivní záloze. Pokud voják konal vojenskou činnou službu alespoň 14 dnů nebo službu v operačním nasazení, získá odměnu ve výši 18 000 Kč ročně. Částka se může navýšit o 6 000 až 9 000 Kč dle výsledku služebního hodnocení za daný kalendářní rok.

Ilustrační foto.
Mravnostní čin u nezletilých vyšetřují kriminalisté v Mimoni, vyzývají ke klidu

K tomu samozřejmě náleží plat dle vojenské hodnosti za dobu vojenského cvičení nebo operačního nasazení. I když o odměny těmto lidem většinou nejde.

„Mnoho lidí tuto službu vykonává z přesvědčení, že to dělají pro dobrou věc, že opravdu pomáhají státu a i třeba proto, že jsou v dobré partě lidí,“ řekla podplukovnice Jana Horňáková.

„Jsou tam i lidi, kteří by za běžných okolností například za střelbu nebo podobný výcvik platili a tady to mají zdarma,“ doplnil Breznay.

Do aktivních záloh vstoupil Daniel Opatrný hned po jejich vzniku v roce 2004. „Chtěl jsem pomáhat lidem, protože jedním z úkolů aktivních záloh je například pomoc při živelných nebo ekologických katastrofách,“ uvedl a současně dodal, že chtěl pomoci i státu samotnému a podpořit odkaz na vojenskou tradici. „O téma vojenství a historii českého státu jsem se vždycky hodně zajímal a také jsem na sobě chtěl pracovat a více se vzdělávat ve vojenských podrobnostech,“ vysvětlil.

Iva Lebedová z České Lípy s druhorozenou dcerou Magdalenou Annou. Druhé jméno zvolila z úcty k prvorozené holčičce, o kterou přišla.
Iva Lebedová z Lípy překonala ztrátu dcery. Uctila ji tvorbou Vzpomínkových boxů

Vlastenectví a chuť pomáhat to je hlavní motivace nadrotmistra Daniela Opatrného z Jablonce nad Nisou k tomu, aby byl členem aktivní zálohy.Daniel Opatrný.Zdroj: Facebook Aktivní záloha AČR LiberecNyní je ve funkci vedoucího praporčíka. „To je člověk, který je v úzkém velení naší pěší roty a má na starosti přípravu různých výcviků. Vysílá účastníky na odborné kurzy a je takovým poradcem veliteli roty,“ řekl vysoký muž a se smíchem vysvětlil, že v amerických filmech je to typický seržant.

Vojáci v záloze se na cvičeních učí dovednosti potřebné pro jejich odbornost „Máme třeba ženisty, ti byli například na kurzu stavění improvizovaných mostů nebo překonání vodních překážek,“ upřesnil absolvent střední průmyslové školy.

Například střelba je však povinná pro všechny vojáky. „Minulý rok jsme byli přezbrojení na nové útočné pušky a na pistole. Nyní s nimi cvičíme. Ty zbraně jsou podstatně novější. Dřív jsme měli 50 let staré. Přesnost střelby se zlepšila,“ zaliboval si.

Opatrný je absolvent základní vojenské služby. Mladí lidé, kteří se hlásí nyní a neabsolvovali ji, musí nejdřív projít kurzem základní přípravy ve Vyškově.

Jan Venca Francke, jeden z tatínků místního školáka, se v současnosti účastní závodu na Aljašce a lidé mohou přispívat částku za každý kilometr, který zdolá.
Škola v Oknech bojuje o přežití. Rodič na Aljašce získává peníze pro její rozvoj

„Tam se za měsíc naučí základy. Pak přijdou k nám na jednotku a my je pak cvičíme podle potřeby konkrétní jednotky, protože každá jednotka funguje trochu jinak,“ upřesnil.

Přiznal, že už jako dítě chodil rád do lesa. „Mě vždycky bavilo být v přírodě,“ zasnil se. Ještě před vojnou, když se v Čechách začal objevovat airsoft, střelba plastovou kuličkou z reálné zbraně, začal se mu věnovat. Pobyt s armádou pro něj znamená i změnu stereotypu.

„Odpočinu si od práce, dá se říct, že mi to dobije baterky a máme fajnovou partu lidí,“ usmál se a podotkl, že se někteří vídají i mimo vojenská cvičení. „Zajdeme si spolu na pivo, na pokec. Jsou tam podobně naladění lidé,“ řekl spokojeně s tím, že se v záloze setkávají osobnosti napříč povoláními a vzděláním.

AKTIVNÍ ZÁLOHA (AZ) je součást zálohy ozbrojených sil České republiky v době míru a tvoří ji vojáci zařazení do aktivní zálohy ozbrojených sil na základě dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti dle zákona č. 585/2004 Sb. Aktivní záloha je předurčena k doplňování ozbrojených sil ČR a jedná se o nejlépe připravenou část zálohy OS ČR. Je to jediná použitelná síla (záloha) v míru před vyhlášením stavu ohrožení státu a válečného stavu. Do AZ zařazuje vojáka KVV rozhodnutím nejdéle na dobu 5 let. Lze i opakovaně. Ve výkonu vojenské činné služby je voják v AZ příslušníkem OS ČR. 

V současné době jsou vojáci v AZ zařazeni u 56 jednotek bojových útvarů, útvarů bojového zabezpečení, útvarů bojové podpory a jednotky AZ u krajských vojenských velitelství. Dále jsou vytvořena pro AZ služební místa ve štábech vojenských útvarů a zařízení a také došlo k vytvoření vybraných služebních míst.

V době míru mohou být vojáci v AZ nasazeni k záchranným pracím, k plnění úkolů Policie ČR, ke střežení objektů důležitých pro obranu státu, anebo do operací na území ČR nebo v zahraničí. Voják v AZ se pro tyto účely připravuje formou vojenských cvičení. Pokud se jedná již o samotné plnění úkolů ozbrojených sil, jedná se o další formu činné služby - operační nasazení.