Základní škola Sportovní v Tanvaldu si velmi váží zájmu dětí, které by chtěly navštěvovat sportovní třídu. Počet zájemců ale převyšuje kapacitu třídy. Proto škola vyhlásila v termínech od 1. do 3. června talentové zkoušky. Disciplíny, ve kterých budou žáci testování, jsou následující: sedy - lehy za 1 minutu, skok do dálky (z místa snožmo), hod medicinbalem, skoky přes švihadlo snožmo za 1 minutu, běh na 800 metrů a výdrž ve shybu.

Kritéria pro přijetí do sportovní třídy jsou nejen výsledky talentových zkoušek, ale také ty studijní a výchovné. Veškeré informace o přesném datu konání zkoušek, včetně rozdělení do skupin a časovém harmonogramu budou uveřejněny na webu školy.