Škola sídlí ve třech objektech, z nichž dva procházejí velkou rekonstrukcí. U vilového objektu v ulici Rychnovská zvaného lístečková škola vyrostla patrová moderní přístavba. „V přízemí bude vstupní hala a šatny, v patře pak dílny a směrem dozadu sociální zařízení a šatny pro sport s východem přímo k hřišti,“ přiblížila ředitelka školy Lea Šmídová.

Rekultivuje se i zahrada v okolí přístavby. Své místo tu najdou předem vytipované rostliny, ale i trojice sportovních prvků, například pro skok do dálky. „Vznikne moderní výuková zahrada včetně amfiteátru, který bude sloužit jako zázemí pro žáky v rámci výuky,“ popsala vedoucí oddělení dotací jabloneckého magistrátu Iveta Habadová.

Hotovo má být do začátku nadcházejícího školního roku. „Dále se v původní budově vybuduje nová učebna jazyků,“ sdělil vedoucí oddělení investiční výstavby Pavel Sluka.

Dotace a moderní prvky

Druhou částí projektu modernizace školy za 41 milionů korun je výstavba didaktické venkovní učebny u objektu v ulici Janáčkova. Stávající zahrada bude zcela přetvořena. „Vznikne venkovní učebna přírodních věd, která bude zahrnovat altán včetně didaktické zahrady, ve které žáci najdou výukový prostor s pylony, model Slunce, Země, Měsíce, model řečiště a kryt pro obojživelníky a plazy, takzvaný hadí dům. Kromě toho tu bude dětské hřiště, ohniště, závětří a zpevněné plochy s možností parkování,“ řekl náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček.

Projekt s dotační podporu EU a ČR byl zhotovený pro obě školská pracoviště, v Rychnovské ulici nastoupili stavbaři už v loňském roce, v Janáčkově město přistupuje k realizaci letos. „Původně se měla venkovní učebna u objektu v Janáčkově ulici realizovat už loni, ale žádný uchazeč tehdy nepodal nabídku do výběrového řízení,“ vysvětlila Iveta Habadová.

Poskytovatelem dotace je ministerstvo pro místní rozvoj, celkové náklady dotačního projektu činí téměř 41 milionů korun, z toho přidělená dotace je celkem 21,7 milionu. Dotaci město obdrží až po předložení a schválení závěrečného vyúčtování, a to v průběhu roku 2021.

Modernizace reflektuje příklon jabloneckých škol zpět k technickému vzdělávání, magistrát dokonce v letošním roce vypsal program na jeho rozšiřování. Školy tak mají možnost čerpat peníze na dřevodílny, návštěvy prakticky zaměřených vzdělávacích programů liberecké iQlandie nebo na nákup technických stavebnic typu Merkur nebo Seva.

Třeba děti ze ZŠ Kokonín do iQlandie zajíždějí už několik let. „Podpora města v tomto směru je tedy vítaná. Zážitkové učení je jednou z cest, jak děti přivést k manuální zručnosti,“ sdělila ředitelka školy Lea Šmídová.

Technické zkušenosti dnes děti sbírají především ve škole. Pokud ne, bývá to pak problémem v okamžiku, kdy se slabší žák musí vydat cestou učebního oboru. I proto chce magistrát v projektu pokračovat i v dalších letech.

Poznatky o programech technického vzdělávání bude sbírat po zbytek školního roku, aby mohli příspěvek na něj systémově zařadit do rozpočtu města roku 2021. „Peníze určitě znovu uvolníme, má to smysl,“ slíbil humanitní náměstek primátora David Mánek.