„V sobotních velmi časných hodinách nechala společnost zbořit věž zámečku do té míry, aby celý objekt pravděpodobně nenávratně poškodila, a nemohlo tak již nikdy dojít k jeho rekonstrukci,“ popsal primátor Jablonce Milan Kroupa.

Pro primátora jde doslova o osobní prohru. „Osobně jsem se odvolal proti demoličnímu výměru a rovněž jsem navštívil ministra kultury s žádostí o prohlášení této budovy za státem chráněnou památku, které ministerstvo kultury právě zpracovává,“ vysvětlil Milan Kroupa. „To, co se stalo, je smutné, děsivé a pobuřující zároveň. Tu správnou emoci si najde každý sám. Tento akt je hanbou nejen pro pana Malinu samotného, ale pro celou jeho společnost.“

Zdroj: Iva Vrkoslavová

Budova patřila společnosti Malina Safety, velká část veřejnosti ale doufala, že se romantickou stavbu podaří zachránit.

V roce 2013 tehdejší studentka Střední uměleckoprůmyslové školy v Jablonci Tereza Žembová zorganizovala velkou petici. Ta v roce 2014 putovala na Ministerstvo kultury s třemi tisíci podpisy. Petičníci žádali, aby budovu z roku 1910 úředníci zařadili mezi chráněné objekty. Nestalo se tak.

Nyní je zámeček zřejmě nevratně zničen. „Je líto, že to takhle skončilo,“ svěřila se Tereza Žembová.

Společnost Malina Safety se zřejmě dočká další reakce na demolici. „Učiním veškeré možné kroky k tomu, aby toto chování nezůstalo bez odezvy,“ slíbil primátor Jablonce.

Schlaraffia byl bohémský mužský spolek. 10. října roku 1895 skupina mužů založila spolek jež měl tři základní ideály: umění, přátelství a humor. Heslo spolku znělo: In arte voluptas (V umění je rozkoš).

V roce 1910 si jablonecká pobočka spolku postavila na břehu Nisy své sídlo, které dostalo jméno Neisseburg (spojení názvu a slova Nisa a hrad). „Jde o unikátní stavbu zvláště proto, že je to poslední zachovaná stavba spolku Schlaraffia," vysvětloval před lety jablonecký galerista Jan Strnad.

Vnitřní vybavení a dekorace budovy pocházely z dílen Střední uměleckoprůmyslové školy v Jablonci, navrhoval je tehdejší ředitel školy Moritz Knab. Sídlo společnosti zvané hrad vyzdobil nástěnnými malbami její člen profesor Dominik Brosick.

VYJÁDŘENÍ SPOL. MALINA - SAFETY
Už v roce 2006, kdy jsme objekt kupovali, jsem jasně deklaroval zájem využít pozemek pod budovou jako stavební parcelu pro budoucí rozvoj naší podnikatelské činnosti.
Následně jsme začali čelit extrémnímu tlaku ze strany představitelů města Jablonec, a některých aktivistů, objekt zachovat. Bohužel tyto aktivity byly mimo jakoukoli ekonomickou realitu a chyběly i představy o budoucím smysluplném využití budovy.
Jako rodilí Jablonečané jsme měli zájem dohodnout se na kompromisu, který by zachoval alespoň částečně budovu a současně umožnil další rozvoj naší firmy. Bohužel požadavky ze strany města byly nereálné a postupně až šikanózní.
Historickou hodnotu objektu, o kterou se město opírá, nijak nepotvrdilo ani Ministerstvo kultury, které v roce 2013 řešilo podnět o zařazení objektu mezi kulturní památky. I na základě této skutečnosti jsme zažádali o povolení k odstranění stavby, které jsme v březnu letošního roku získali, a proti kterému se v zákonné lhůtě 15 dnů nikdo neodvolal. (Odvolání pana primátora přišlo až po zákonné lhůtě pro odvolání, na což jsme stavební úřad také patřičně upozornili.)
V mezičase jsme stále vedli jednání o možnostech zachování Schlaraffie a na základě gentlemanské dohody jsme pozastavili i činnosti vedoucí k odstranění stavby. Bohužel v průběhu jednání představitelé města tuto gentlemanskou dohodu nedodrželi a opět se pokusili otevřít řízení na Ministerstvu kultury ČR, přestože jim k tomu chyběly zákonné důvody neb ve věci již bylo jednou rozhodnuto (tzv. res judicata).
Zjevná snaha primátora znovu na delší dobu znemožnit rozvoj naší firmy v této lokalitě za využití politického tlaku na Ministerstvu kultury nás vedla k urychlení procesu odstranění stavby.
Osobně mě nedohoda s městem a vyústění celé situace nijak netěší ale nezbylo než volit "to nejméně špatné" řešení. Z naší strany jsme vůli ke kompromisní dohodě vyjádřili opakovaně a nebýt nesmyslně silového přístupu představitelů města bylo stále o čem jednat.
S úctou Ing. Radek Malina