Kontroverzní záměr výstavby velké garáže na Hrabětické louce dospěl do dalšího stádia. Ministerstvo životního prostředí změnilo závazné stanovisko Správy CHKO Jizerské hory a neudělilo souhlas k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Tím se celý proces povolení stavby vrací na úplný začátek. Jestliže Správa CHKO v souhlasném závazném stanovisku tvrdila, že garáž nesnižuje krajinný ráz a hmotou bude podřízena vedle stojící chaty Tesanka, ministerstvo, jako nadřízený správní orgán, si myslí opak. Nepovažuje umístění stavby za vhodné.
„Ministerstvo je nicméně vázáno tím, že plocha je pro stavbu garáže určena platným územním plánem,“ uvádí se v odůvodnění ministerstva. V praxi to neznamená zastavení záměru výstavby, jen jeho návrat k začátku řízení. „Stavebník musí znovu požádat o závazné stanovisko a předložit nový projekt,“ uvedla Jana Mejzrová, zástupce vedoucího Správy CHKO, která má na starosti i územní plány. „Respektuji názor ministerstva jako odvolacího orgánu. Nové stanovisko bude v souladu s ministerstvem,“ dodala Mejzrová.

Na kauzu upozornila již v říjnu Česká televize a poté Deník. Proti stavbě se tehdy ohradil majitel sousední chaty Tesanka Petr Šťastný. Upozornil na skutečnost, že o změně v územním plánu z roku 2006, která zahrnovala převedení pozemku na Hrabětické louce na stavební parcelu, hlasoval Milan Kvasnička, stavitel a zastupitel obce Janov n. N. v jedné osobě, který se o stavbě odmítl bavit.
„Nejvíce mne stále překvapuje velikost stavby. Garáž by podle plánů měla mít čtyřicet osm metrů čtverečních a čnít do výšky bezmála pěti metrů,“ řekl Šťastný.

Proti hlasování zastupitelstva se obrátil i na ministerstvo vnitra, které v odpovědi uvedlo, že zastupitel pochybil, když neinformoval o možné podjatosti.
Zákon o střetu zájmů vstoupil v platnost až v roce 2007.

Minirozhovor: Jana Mejzrová, zástupce vedoucího Správy CHKO Jizerské hory, krajinář, územní plány

Jak často řešíte výstavbu v CHKO?

Výstavbu v CHKO řešíme téměř každý den. Po mnoha jednáních mnohá projde. V minulém roce Správa CHKO udělila kolem osmi set závazných stanovisek, z toho asi patnáct nesouhlasných.

Narazili jste v minulosti na nějaký velmi kuriózní případ?

Nesmyslné jsou z našeho hlediska veškeré nápady budovat na severních svazích Jizerských hor lanovky a lyžařské sjezdovky. Z běžných návrhů jsou to různé varianty podnikatelského baroka s věžičkami a balustrádami nebo alpsko-kanadské sruby mezi jizerskohorské roubenky. Vzpomínám si, že jednou přišel kdosi s návrhem, který vypadal jako palác z Pohádek tisíce a jedné noci, do Janova. Jistě i představy o umísťování vícepatrových bytových apartmánových domů do venkovského prostředí patří do kategorie nesmyslných, asi však ne kuriózních.

V posledních dnech MŽP změnilo závazné stanovisko Správy CHKO ke stavbě garáže na Hrabětické louce. Znamená to, že se celý proces záměru výstavby vrací i na Správu CHKO?

Ano, celý proces povolení stavby mimo územní plán se vrací mimo jiné i na Správu CHKO Jizerské hory. Stavebník musí znovu požádat o závazné stanovisko a předložit nový projekt. Správa záměr posoudí a vydá nové závazné stanovisko, které je podkladem pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení stavebním úřadem.

Ve změně závazného stanoviska se píše: „Navržená stavba svou velikostí a výškou zejména z pohledů severních a západních nemá charakter doprovodné stavby, nýbrž pohledově dominuje.“ Ve stanovisku CHKO byl tuším opačný názor.

Umístění garáže bylo z hlediska ochrany přírody a krajiny zvoleno v místě, kde stavba krajinný ráz místa naruší nejméně v rámci celé lokality a takto zdůvodněno. Přisazením k velké hmotě chaty Tesanka podle mého názoru nedošlo k vytvoření nového dominantního prvku v nezastavěném okolí. Co se týká zmíněných stanovisek, nepřísluší mi hodnotit, které je pravdivé. Respektuji stanovisko MŽP.

Má ještě Správa CHKO možnost promluvit do územního plánu obce, když ke změně již vydala souhlasné stanovisko jako orgán ochrany přírody?

Druhá změna územního plánu byla schválena zastupitelstvem obce Janov nad Nisou koncem roku 2006 a nelze ji měnit. Ale je možné, že obec se rozhodne řešit další změnu územního plánu, případně nový územní plán, a k těmto dokumentům se Správa CHKO bude ve lhůtách daných zákonem vyjadřovat.

Správa CHKO podle názoru MŽP „udělila souhlas k povolení stavby, jejíž návrh nerespektoval požadavky na ochranu krajinného rázu.“ Váš názor?

Respektuji názor MŽP jako odvolacího orgánu.