Přesto musí další děti do škol nastoupit. Tak jak jejich starší kamarádi studují skrz počítač, i rodiče budoucích prvňáčků musí zasednout před monitor. Online totiž bude i samotný zápis. „Ale není to nijak hrozné, zvládli jsme to loni v pohodě. Určitě by ale bylo lepší, kdyby se dítě mohlo seznámit se školou ještě před docházkou,“ poznamenala 35letá Jana, která své dítě loni zapisovala do první třídy.

Stejně jako loni musí rodiče dětí z Liberce použít portál elektronické podpory zápisů na webové adrese zapisyzs.liberec.cz. „Portál je již aktualizován pro přijímací řízení na školní rok 2021/22. Rodiče musí klást zvýšenou pozornost informacím uvedeným v části Průběh zápisu,“ přiblížila mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová. V portálu elektronické podpory zápisů do ZŠ k žádným zásadním změnám od loňského roku nedošlo. Byla jen doplněna aktuální vyhláška a upraveny v souladu s ní spádové obvody.

Podrobnější informace o zápisu na základní školu, do které budou liberečtí rodiče žádost podávat, naleznou na internetových stránkách konkrétní školy. V případě nejasností lze školu kontaktovat telefonicky, případně e-mailem.

Zápis do libereckých škol začne už 29. března. Od tohoto data do 21. dubna musí zájemci přes portál stáhnout formulář žádosti a vyplnit ho. Ve dnech 19. až 22. dubna pak budou školy žádosti vybírat. A to jak elektronickou, tak fyzickou cestou. Přesné informace najdou rodiče na portálu.

V sousedním Jablonci vyšlo město rodičům budoucích prvňáčků abnormálně vstříc. Magistrát umístil na sociální sítě krátká videa představující všechny školy zřizované městem. „Jde o krátké medailony, v nichž ředitelé představují to nejzajímavější z jejich školy. Celý souhrn se pak objeví také na webu města,“ přiblížil náměstek primátora David Mánek. Město je zřizovatelem devíti základních škol, ve kterých očekávají cirka 450 budoucích prvňáčků.

Podrobné informace k zápisu pro školní rok 2021/22 v Jablonci jsou na webových stránkách města, základních škol a v bezplatném periodiku magistrátu Jablonecký měsíčník. „Protože letos nemohly proběhnout dny otevřených dveří, připravilo oddělení školství společně s řediteli škol nejen videa, ale i informační brožuru, která je k dispozici na webových stránkách města,“ doplnil Mánek.

Rodiče budou moci přihlášku nebo žádost o odklad školní docházky podat elektronicky buď do datové schránky, nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem. Další možností je zaslat dokumenty poštou, přičemž rozhodující je datum podání. Nebo mohou po předchozí domluvě přihlášku či žádost přinést do školy osobně. Přihlášky budou k dispozici na webových stránkách škol.

„Elektronickou přihlášku k zápisu mohou rodiče vyplnit od úterý 6. dubna od 8 hodin do čtvrtečního poledne, tedy do 8. dubna. Podat žádost o přijetí do školy nebo o odklad školní docházky je možné okamžitě po vyplnění, nejdéle však 8. dubna do 16 hodin,“ vysvětlil náměstek Mánek. Výsledek zápisů školy zveřejní na svých webových stránkách 7. května ve 12 hodin.

V České Lípě budou zápisy do prvních tříd základních škol probíhat v týdnu od 12. do 16. dubna. „O konkrétním průběhu zápisu si rozhodne každá základní škola zvlášť. Konkrétní informace se rodiče dozvědí na webových stránkách základních škol, kam se bude dítě hlásit,“ popsala mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová.