„Po dohodě s ŘSD odborná firma prověřila hlukovou zátěž a návrh nápravných opatření,“ uvedl Marek Pieter, starosta Desné.
Z návrhu opatření vyplynula vcelku logicky nemožnost vystavení protihlukových clon z důvodu nedostatku prostoru. Ani u rodinných domů se protihlukové clony nedají použít kvůli zachování rozhledu na silnici.

Pro stanovení opatření se stala rozhodující noční doba. „Hluk je v této době ovlivněn nákladní dopravou,“ upřesnil Marek Pieter.
ŘSD podle výstupů z měření vymění okna a balkonové dveře na sedmapadesáti objektech podél komunikace I/10. Z toho bude opatření realizováno na třinácti objektech v majetku města. „Společně s Krajskou hygienickou stanicí vybíráme ty nejhůře postižené části obcí a měst a postupně napravujeme nepříznivý stav,“ vysvětlil Josef Jeníček, ředitel ŘSD Liberec.

Majitelé dotčených nemovitostí budou v brzké době osloveni zástupci stavební firmy vzešlé z výběrového řízení. „Ti provedou přesné zaměření oken a dveří. Po realizaci obdrží majitelé záruční listy a předávací protokoly,“ dodal starosta Desné.

ŘSD musí staré hlukové zátěže řešit ze zákona, ale na plošné nápravy nedostává od státu finanční prostředky.

Hlavní přínos vidí v zabezpečení klidu
„Celorepublikové náklady by dosáhly desítek miliard. Jen v Libereckém kraji by byly potřeba stovky miliónů korun. A například loni jsme dostali miliónů dvacet,“ vysvětlil Josef Jeníček.

V uplynulých letech hradilo ŘSD protihluková opatření, převážně výměny oken a balkonových dveří například ve Smržovce nebo Líšném, v přípravě je realizace opatření v Železném Brodě.

Měření hluku kolem hlavních tahů se provádí většinou v objektech do sedmdesáti metrů od komunikace. „Přednostně řešíme obce a města, kde víme, že kolem nepůjde přeložka stávající komunikace,“ dodal ředitel ŘSD Liberec.

ŘSD má výjimku v nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací do roku 2010, nicméně podobné případy se snaží řešit s předstihem. „Hlavním cílem naší snahy je zabezpečit klid, pohodu a hlavně zdraví nájemníků v bytech patřících městu,“ dodal Marek Pieter.

V České republice žije až padesát procent lidí ve zvýšeném hluku, zvláště z dopravy. Proto ministerstvo zdravotnictví zveřejňují strategické hlukové mapy. Právě v těchto dnech byla na internetových stránkách ministerstva zveřejněna mapa aktualizovaná.

„Hluk se negativně projevuje nejen na skluchu, ale i na kardiovaskulárním systému, snižuje se pracovní výkonnost, zhoršuje náladu akvalitu spánku,“ sdělil Josef Sykaz Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR.

Silnice I/10 spojuje Českou republiku s Polskem. Denně po ní projedou stovky kamiónů a tisíce dalších vozidel.

Díky kvalitnímu povrchu a množství zatáček se přes jarní a letní měsíce stává vítanou destinací i mnoha motorkářů nejen z obou sousedících států. Silnice je svědkem i mnoha tragických dopravních nehod. Loni na ní umírali motocyklisté.