Letitá smířlivost s legislativním chaosem v našem státě a naprostá tolerance vůči jeho původcům přinesla své ovoce. Tentokrát v podobě zcela zjevné. Zákon 589/92 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, neobsahoval v první polovině roku 2007 ustanovení o vymezení vyměřovacího základu pro výpočet částky tohoto pojištění, které firmy státu odvádějí ve výši 26% z mezd svých zaměstnanců.

Jestliže se podle odhadu Ministerstva financí České republiky od ledna do června 2007 toto pojistné vybralo ve výši 100 miliard korun, neexistoval pro jeho výběr žádný zákonný podklad, stát tedy peníze zinkasoval neoprávněně a měl by je do haléře vrátit. Tento právní stav potvrdil i výrok pobočky krajského soudu v Liberci. Spor státu s firmou, která pojistné za první pololetí roku 2007 neodvedla, soud rozhodl v neprospěch státu, který nebyl oprávněn pojistné za toto období vybírat. Na základě odvolání bude zákonnost výběru pojistného posouzena Nejvyšším správním soudem.

Reakce některých politiků na vzniklou situaci je neuvěřitelně ubohá. Pokud soud nezákonnost výběru potvrdí, pak podle vyjádření bývalých zodpovědných ministrů o jeho vrácení požádají pouze neslušní podnikatelé a jestliže požádají, zvýší se následně odvod pojistného všem.

Řešením problému se má v těchto dnech zabývat vláda České republiky. Podle právních rozborů a stanovisek nehrozí firmám, které nárok na vrácení pojistného neuplatnili, nebezpečí promlčení. Informace o dalším vývoji i případných variantách postupů řešení složité situace přineseme v této rubrice za týden.