Nedělní výpadek elektrické energie v obou krajích provozovaného území společnosti Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK) způsobil značné komplikace při zásobování obyvatel pitnou vodou a odvádění odpadních vod. Všechny velké úpravny Ústeckého a Libereckého kraje se ocitly bez dodávek proudu, hrozilo přerušení dodávek vody pro obyvatele velkých měst obou krajů.

Výpadek proudu zaznamenaly i čerpací stanice a čistírny odpadních vod.

Zaměstnanci společnosti SčVK byli všichni v pohotovosti. „Prioritou pro nás je zásobování obyvatel pitnou vodou. Od nedělního rána řešíme koordinaci elektrocentrál a s tím spojené zajištění všech hlavních zdrojů vody. Až na drobné výjimky jsme doposud nepřerušili dodávku vody. Jen ve Cvikově chvíli voda netekla, ale i úpravna vody Cvikov je již v provozu. Využili jsme všechny vlastní elektrocentrály a dovezli ještě další z Prahy,“ uvedl provozní ředitel Ota Stehno.

Z velkých zdrojů se ocitly bez proudu úpravny vody: Souš – zdroj pro Jablonec a část Liberce, Zahrádky – zdroj pro Českou Lípu, Malešov a Vrutice – zdroje pro Litoměřicko, Hřensko a ČS Janov – zdroj pro Děčín, Ostrov – zdroj pro Ústí nad Labem, Holedeč a Žlutice – zdroje pro Žatecko, III. Mlýn – jeden ze zdrojů pro Chomutov. „Jejich provoz jsme zajišťovali pomocí elektrocentrál, které jsme přemisťovali dle aktuální situace,“ vysvětlila mluvčí společnosti Iveta Kardianová.

Popadané stromy ležící na silnicích a přetrvávající silný vítr leckdy zkomplikovaly cestu ke zdrojům. Mnoho vodárenských objektů je doposud bez dálkových přenosů, což znemožňuje odhad zůstatkového objemu vody.

„Objekty nyní monitorujeme přímo v terénu a podle situace zajišťujeme doplňování vodojemů cisternami, nebo provádíme náhradní zásobování cisternami v místech, kde se nepodařilo obnovit dodávky elektrické energie, a vodojemy se vyprázdnily,“ dodala mluvčí.

Nejsložitější situace je podle ní na Děčínsku a Českolipsku, kde je stále mnoho vodárenských objektů bez elektrické energie: „Situaci kontrolujeme a budeme reagovat na další vývoj.“

I přes kalamitní stav, který byl v obou krajích vyhlášen, lidé Ústeckého a Libereckého kraje, kteří jsou napojeni na veřejný vodovod distribuční sítě provozované společností SčVK mají v domácnostech kvalitní pitnou vodu.