Na programu mají rozpočtové změny, dotační příspěvky na sport a kulturu, návratnou finanční výpomoc, prodej pozemků nebo kotelny. Všechny občany, které dění ve městě zajímá jsou zváni na veřejné jednání. To začíná v pondělí v 16.30 hodin v zasedací místnosti budovy B železnobrodské radnice.