Členové opozice ještě před hlasováním vyjádřili svůj nesouhlas s takovým postupem. „Už vícekrát došlo ke změně politické příslušnosti, není účelné, abychom se tím zabývali,“ řekl Jaromír Štrumfa a navrhl dokonce stažení těchto bodů z programu.

„Je to vnitřní věc koalice, a proto nebudeme hlasovat,“ řekl za Stranu zelených Miroslav Hudec. Jitka Lukášková, která byla navržena do volební komise, se dokonce odmítla jakkoliv zúčastnit na volbě nového člena rady, a tak komise pracovala ve dvou členech.

Nejprve zástupci jednotlivých politických stran navrhovali své kandidáty. Kromě Karla Tejnory (ODS) další strany žádné návrhy nepředložily. Petr Skokan naopak chtěl navrhnout svého kandidáta, to ale předsedkyně volební komise Eva Stehlíková odmítla.

Petr Skokan neprozradil, koho by do rady města sám navrhl. „Nečekal jsem, že jako zastupitel nebudu moci předkládat své návrhy. Jednací řád nemůže být nad rámec zákona, proto ještě zvážím další kroky,“ vyjádřil se Petr Skokan.

Zastupitelé tedy hlasovali o jediném kandidátovi, a to Karlu Tejnorovi. Sedmnácti hlasy byl zvolen v tajném hlasování, když návrh na hlasování veřejné neprošel.

Petr Skokan na své odvolání reagoval klidně. „Hana Moudrá mě předem informovala, byl jsem připravený. Karel Tejnora má v zastupitelstvu velkou podporu, i když si ODS musela přizvat ČSSD a hlasovalo se tajnou volbou,“ komentoval Petr Skokan.

Ten počátkem července letošního roku vystoupil z řad ODS. O měsíc později dopisem vyzval své bývalé spolustraníky, aby se snažili reformovat ODS, anebo jej následovali do Věcí veřejných.

Velmi ostře se vymezil vůči ODS, dokonce hovořil o „pohrdání voliči, vymizení idejí i loajality, obavách z přibývajících skandálů, narůstajícího rozkladu a bolševizace, která se Občanské demokratické strany postupně zmocňuje.“

Zeptali jsme se Petra Skokana, zda i po tomto vyjádření považuje spolupráci v rámci koalice za možnou. „ODS je dobrá strana, má nezastupitelné místo v politickém spektru České republiky. Měla by dodržovat své stanovy a usnesení,“ konstatoval již mnohem smířlivěji.

Starostka Hana Moudrá shrnula, že odvolání Petra Skokana probíhá na základě koaliční smlouvy, podle níž patří ODS v radě města čtyři křesla. „Vzhledem k tomu, že vystoupil z ODS, navrhli jsme jeho odvolání.“

K možnosti budoucí spolupráce v koalici Hana Moudrá uvedla: „O této možnosti jsme hovořili. Dveře zavřené nemá a záleží jen na něm, jak se rozhodne.“

Pokud by do koalice nevstoupil, zůstane v opozici spolu s komunisty, zelenými, představitelem Unie pro sport a zdraví s dvěma členy ČSSD, kteří na protest proti prodeji ČLT vystoupili z koalice.