Na programu budou mít mimo jiné změny ve složení osadních výborů, předfinancování dotace na projekt Spolupráce při prezentaci a propagaci technických památek pro příspěvkovou organizaci Kultura Jablonec nebo změnu vyhlášky o konzumaci alkoholu.

Předmětem této změny je rozšíření definice konzumace alkoholu z přímého požívání alkoholu na další jednání, kterým je zdržování se s otevřenou láhví nebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem na veřejných prostranstvích.