Starosta v přítomnosti právního zástupce v obšírném monologu opakoval skutečnosti případu. Přiznal, že dvě stavební povolení k projektu falšoval. „Je to jen má vina, nikdo jiný o skutečnosti nevěděl,“ uvedl Hübel.
Jednal tak proto, aby dodržel termíny k podepsání podmínek nutných k přiznání dotace. „Zfalšoval jsem je, aby celý projekt nepadl kvůli administrativním záležitostem,“ hájil se Hübel. Zároveň počítal s tím, že do doby vlastní realizace platná stavební povolení úřad vystaví. Což se také stalo. Obec v zimě letošního roku po odstoupení firmy Fipobex od projektu na Pěnčínský náhrdelník také upustila. Starosta informoval úřady o svém postupu. Na jaře byl obviněn z trestného činu falšování stavebních projektů.
Zastupitelé i obyvatelé Pěnčína poté přikročili k diskusi. Jasný názor vyjádřil zastupitel Jan Prokop. „Úřad je veden špatně, nakupilo se mnoho problémů. Vyzývám vás k odstoupení z funkce,“ hřímal Jan Prokop. Připomněl i problémy kolem rekonstrukce Kittelova domu.

Zastupitelé starostovy trable se zákonem kritizovali

Starosta kontroval slovy, že kdyby někteří zastupitelé vkládali tolik energie do obce jako na hádky, jistě by obci prospěli více. „Z funkce neodstoupím, vyčkám rozhodnutí soudu,“ dodal.
„Možná, že pokud by se jednání o dotacích zastavilo na povoleních, nadávali bychom dnes na starostu také,“ obhajoval Luboš Kundera starostu. Podobného názoru byla většina zastupitelstva. K hlasování o odvolání starosty nedošlo.
V diskusi Jan Prokop poukázal na okolnosti provázející celé horečnaté období přelomu roku. „Tehdy jste napadal opoziční zastupitele a ještě v únoru jste říkal, že se slavnostně zahájí výstavba. Máme demokracii, ale kde končí hranice, za kterou nelze dál, kam můžeme dojít? Falšovat doklady? je to vůbec omluvitelné?,“ ptal se Prokop.
Starosta zároveň čelil obvinění, že v roce 1997 pozměnil rozhodnutí o statutu cesty v katastru obce. „Projednávala to i kriminální policie,“ konstatovala paní Šedivá, která před lety prohrála s obcí soud ohledně průběhu cesty kolem její chalupy. „To není pravda, věc byla prošetřena a pochybení obce se neprokázalo,“ kontroval Richard Hübel.