Zasedání se konalo 19. srpna. „Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stádiu. Cílem paliativní a hospicové péče je zmírnit pacientovu bolest a strádání a poskytnout podporu i jeho blízkým,“ vysvětlil Pavel Petráček.

V projednávaném dokumentu je navrženo několik variant poskytování této péče. Je to například domácí hospicová péče, kterou v současné legislativní situaci a na poli standardů a úhrad není možné podle radního nyní realizovat. I přesto se zástupci pracovní skupiny shodli na tom, že by bylo vhodné najít možnosti, jak domácí péči provozovat.

Dalším tématem je příprava a podpora zřízení paliativních jednotek v nemocnicích, zřizovaných Libereckým krajem. K tomu lidé z poradního orgánu pro Hospic projednávali také možnost výstavby kamenného Hospice, který doposud Libereckému kraji chybí.