Necelý rok už sídlí Základní umělecká škola v Jablonci v budově se Střední uměleckoprůmyslovou školou na Horním náměstí. Není výjimkou, že právě nadané děti ze ZUŠ na střední škole pokračovaly ve studiu nebo pokračují. Jak se žije bez strojařů? Jak se žije s nadanými školáky pod jednou střechou? O tom hovoří ředitel a akademický sochař Jiří Dostál.

Jak se vám pracuje, kreslí, modeluje, když se zdola line hudba?

To je to krásné, na co jsme se těšili. Ohromně to totiž funguje. Když my opouštíme školu a končí nám naše práce v pozdních odpoledních hodinách a odcházíme z budovy, zní tu zpěv, je slyšet muzika. Krásné.

Umění našlo v Jablonci své místo pod společnou střechou v jedné budově na Horním náměstí. Když spolu dlíte v jedné budově, neuvažujete o přípravě nějakých společných projektů?

Určitě ano, ale takto fungujeme zatím ani ne jeden rok. Základní umělecká škola se sem nastěhovala v tomto kalendářním roce. S panem ředitelem Vítem Rakušanem jsme si řekli, že by bylo příjemné udělat nějakou společnou akci. V tomto momentě se ale tato myšlenka teprve rodí a nic konkrétního prozradit ještě nechceme.

Jste trochu tajemný. Čeho by se to mělo týkat? Oni budou zpívat, vy kreslit, nebo jak by se to dalo vymyslet?

Když jsme se dozvěděli, že budou v budově naší školy i taneční disciplíny a balet základní umělecké školy, velmi jsme to uvítali. Chtěli bychom, aby naši studenti mohli přijít na taneční hodiny se skicáky. To je pro nás velmi cenné, protože pohybovky kreslíme jako pokračování výuky kolem základů anatomie.

Některé děti ze ZUŠ pokračují nebo se chystají pokračovat u vás ve studiu. Jsou tady?

Stoprocentně tu jsou a dokonale to funguje. Studenti, kteří u nás studují, mají mladší kamarády v zušce. Provázanost je a možná ještě vymyslíme, jak ji zvětšit. Oni mají své osnovy a my máme své. Pokusíme se je nějak skloubit a někde se dotknout. Bude to ku prospěchu věci.

Jak to ovlivňuje rodiče, kteří sem vodí svá děcka? Jdou do budovy, ze které dýchá umění.

Rodiče potkáváme, když odcházíme ze školy. V té době je také naše parkoviště před budovou školy nejvíce frekventované. To se tu míjejí auta a kolikrát se nevejdou. Řekl bych, že v bývalém místě základní umělecké školy v Mlýnské, ale i na Podhorské taková možnost bezpečného parkování nebyla. Rodiče jsou v tomto směru spokojenější. Škola není v hodně frekventovaném místě, mohou přijet až sem.

Škola není jen krajská, je nadregionální. Dojíždějí sem studenti studovat z celé republiky nejen medailérství. Určitě pro ně i pro další zájemce připravujete otevření tvůrčí dílny nebo něco obdobného. Kdy představíte svou školu předtím, než se děti začnou rozhodovat, kam půjdou studovat?

Den otevřených dveří chystáme na 2. listopadu pro studenty i jejich rodiče, pro všechny. Ale samozřejmě víme, že ten den je jen jeden a nelze, aby náš všichni navštívili právě tento den. Řadě rodičů se náš termín nemusí hodit. Školu máme otevřenou stále pro všechny zájemce.

Jak vás mohou kontaktovat, aby mohli mimo den otevřených dveří se přijet? Prostřednictvím internetu?

Naši školu najdou na webových stránkách a lze se s námi domluvit na termínu návštěvy. Nikoho neodmítneme.

Zbývá ještě dodat, kdy jsou talentové zkoušky?

Ty se konají tradičně vždy první lednový týden.