Špatná komunikace školy s veřejností, přístup některých učitelů k rodičům, nepružná personální politika vedení školy, nedostatečná výuka cizích jazyků nebo špatná prezentace úspěchů školy. Takovéto stížnosti vyjádřili rodiče školské radě a vedení města na společné schůzi.


„Na špatné fungování školy a úbytek žáků jsme upozorňovali již před rokem, ale nevidíme žádný kladný výsledek,“ uvedl starosta Rychnova František Chlouba. Protože se nic nezměnilo, a aby se stížnosti „z ulice“ dostaly tam kam patří, sešlo se vedení města, školská rada a převážně rodiče na společném jednání v sále Besedy.

„Dohodli jsme se, že se pokusíme zformulovat konkrétní úkoly pro ředitele školy, které budou směřovat k řešení naznačených problémů v naprosto jasných termínech,“ sdělil místostarosta Rychnova Tomáš Hofrichter. Ten také uvedl, že bude záležet na managementu místní školy, jak se se situací vypořádá. „Jednotlivé úkoly mi sdělí rada města v následujících dnech, možná mě i odvolají,“ zmínil svoji obavu ředitel rychnovské školy Jiří Hanyš.


Asi největší problém má škola s komunikací, neexistující internetové stránky ubírají škole body, dalším velkým problémem je další neexistující skutečnost, a to absence zástupce ředitele. „Už přes rok chybí ve škole zástupce, po stejně dlouhou dobu se jeden z předmětů supluje,“ konstatoval starosta František Chlouba. Další problém je v migraci dětí ze školy pryč, a nejedná se o přestup na víceletá gymnázia. Přitom, čím více škola dětí má, tím více dostane peněz od kraje.Zhruba čtyřicet rodičů na schůzi upozornilo na mimoškolní činnost. Škola sice nabízí zájmové koníčky pro děti, ale rodiče říkají, že o nich ani nevědí a nikdo jim je nenabídl.