Oficiální představení studie Naučná stezka a vyhlídkové místo na Malém Špičáku se setkalo s kladnou odezvou od zastupitelů i přítomné veřejnosti.

Hlavním důvodem vzniku tohoto projektu je především zvýšení turistického ruchu na straně směrem do Tanvaldu. Dlouholetá vize s lanovkou směrem k bývalému motokrosu je neustále pouze na papíře.

Bobová dráha dříve pouze chátrala

I proto je důležité pracovat na dalších projektech. Tato studie navíc pomůže hned dvakrát. Bývalá bobová dráha, která již léta nefunguje, ležela ladem a koryto chátralo. Zhruba od roku 2004 se objevili mladí nadšenci, kteří se rozhodli využít její parametry k vytvoření downhillové trati pro cyklisty.

„Jedná se o pěkné řešení, jak skloubit bikery i turisty a zatraktivnit bývalou bobovou dráhu," podpořil předloženou studii Lukáš Černý, který je jedním ze zakladatelů DH FR racing Tanvald.

Vyhlídka doplněna workout prvky

V zájmu bezpečnosti turistů navrhli architekti ze studia Mjölk souběžně s trasou bývalé bobové dráhy povalový chodník s několika zastávkami a vzpomínkami na slávu bobové dráhy a jedním přemostěním v nejatraktivnější části.

Stávající zákruty bobové dráhy navrhují doplnit dřevěnými stěnami.

„Osmisetmetrový úsek této naučné stezky dovede turisty až na vyhlídku Malého Špičáku, kterou navrhujeme vybudovat na skále jako oplocenou plošinu s přístupem po žebříku,"vysvětlili Jan Mach a Lukáš Holub, kteří zastupitelům projekt představovali.

Do vršku skály chtějí architekti zapracovat také malé jezírko. Okolí vyhlídky navíc doplnili venkovními cvičebními sestavami, tzv. workoutovými prvky.

Projekt bude stát dva až tři miliony

Starosta města má také jasno v tom, jak tento projekt zafinancovat.

„O spolufinancování této akce by město Tanvald požádalo v rámci výzvy programu přeshraniční spolupráce ČR a Polsko 2014 2020, kdy 85 procent celkových nákladů je hrazeno z prostředků Evropské unie, 5 procent může být hrazeno z prostředků Libereckého kraje a cca 10 procent hradí město. Realizace tohoto projektu by měla proběhnout v červnu 2016," upřesnil Vladimír Vyhnálek.

Zastupitelé nakonec jednomyslně schválili dopracování projektu do výstupů architektonické studie, která bude sloužit jako podklad pro další projektové fáze, jako je dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a prováděcí dokumentaci.

Z rozpočtové rezervy tak na tento projekt půjde v první fázi částka padesát tisíc korun. Další etapa byla vyčíslena zhruba na sedmdesát tisíc korun. „Obě tyto částky jsou zúčtovatelné v dotaci," dodal starosta.

Na Tanvaldském Špičáku to začíná čím dál více žít. Letos zde Ski Bižu vybudovalo novou sjezdovku, v plánu je po vzoru úspěšného singltreku v Novém Městě pod Smrkem, vznik podobných tras pro horská kola i zde. Zatraktivnit tuto lokalitu jistě pomůže i plánovaná naučná stezka a vyhlídkové místo na Malém Špičáku.

Pozitivní hlasy zaznívaly také od samotných zastupitelů, i proto bylo pokračování v tomto projektu jednomyslně odhlasováno. Diskuze se tak týkala spíše podrobností předloženého návrhu. „Je škoda, že je zastupitelům předložen pouze jeden návrh, nemají tak z čeho vybírat," byl zklamaný Daniel Šimek (Tanvalďáci).

Jiní mysleli na ty, kteří se na vyhlídku nedostanou. „Mrzí mě, že pro imobilní občany nebude umožněn přístup až na samotnou vyhlídku," řekl Jan Mašek (ANO 2011). Zástupci firmy Mjölk architekti s.r.o. Praha přiznali, že i tuto variantu prověřovali. Bohužel by tato úprava znamenala nemalé finanční náklady a hlavně by přinesla velký zásah do skály, kde má vyhlídka vyrůst.

„Za handicapované spoluobčany ze své vlastní zkušenosti vím, že jsou spokojeni i s možností se k vyhlídce alespoň dostat. Přístup pro imobilní občany není ani na jiných rozhlednách," sdělila Zdeňka Synovcová (Volba pro město), která má s prací s handicapovanými lidmi mnoholeté zkušenosti.

K vyhlídce se dostanou naprosto všichni. Povalový chodník, který povede kolem bobové dráhy, by měl být vyroben z modřínového dřeva, kde je životnosti zhruba 25 let. Šířka chodníku má být 1,2 metru. Umožní tak snadný přístup i pro kočárky. „Naučná stezka by byla dále průchozí až do sedla Špičáku. Mojí vizí je i úprava běžecké stopy okolo Špičáku," přiznal starosta Vyhnálek.