Cena pozemku činí podle oceňovací vyhlášky 238 000 korun. Jde o volně přístupnou travnatou plochu, na které jsou okrasné dřeviny a tvoří zázemí pro studenty zdravotnické školy.

Zdravotnická škola v Turnově získala zázemí pro studenty. Stát ho převedl zdarmaZdravotnická škola v Turnově získala zázemí pro studenty. Stát ho převedl zdarmaZdroj: ÚZSVMÚZSVM převzal pozemek do své správy od Státního pozemkového úřadu a poté převedl pod kraj.

Parcela přiléhá ke stavbě internátu, která je ve vlastnictví Libereckého kraje. Ten pozemek svěřil do hospodaření Střední zdravotnické škole Turnov.