V rámci takto vymezeného účelu může zaměstnavatel pro své zaměstnance a jejich rodinné příslušníky zakoupit a zajistit lázeňské pobyty, lázeňské procedury, rehabilitaci (např. masáže, pedikúry), výrobu ortopedických pomůcek a brýlí, poskytnutí kontaktních čoček, zhotovení zubních protéz, ošetření zubů, odstranění kosmetických vad, vitaminové a obdobné přípravky k posílení organismu či jiné položky z lékárenského sortimentu, preventivní očkování proti chřipce apod.

Výdaje na tento účel jsou u zaměstnavatele poskytovány ze sociálního fondu, zisku po jeho zdanění nebo na vrub nedaňových nákladů a nemohou mít za žádných okolností povahu výdajů snižujících základ daně, tedy daňových výdajů. U zaměstnanců jsou výše uvedená nepeněžní plnění, která jim jejich zaměstnavatel poskytuje, od daně z příjmů fyzických osob osvobozena. Nepeněžní povaha poskytování nejrůznějších plnění spočívá v tom, že zaměstnavatel zboží či službu zaplatí přímo zdravotnickému zařízení a následně je poskytne zaměstnanci nebo vystaví poukázku, která zaměstnance k odběru zboží či poskytnutí služby opravňuje.

Částky výdajů na všechna tato nepeněžní plnění mají velice výhodný pojistný režim – nejsou součástí vyměřovacích základů pro odvody sociálního a zdravotního pojištění.Stejný daňový i pojistný režim se vztahuje i na příspěvky poskytnuté zaměstnavatelem na využívání zdravotnických zařízení rodinnými příslušníky jeho zaměstnanců.