Do soutěže na zlatou minci předložilo 20 autorů celkem 27 sádrových modelů. Ty hodnitili členové Komise pro posuzování návrhů na české peníze v ČNB za přítomnosti stálého odborného poradce pro cyklus zlatých mincí Karla Zeithammera z Národního technického muzea v Praze.

Do třetího kola posuzování postoupily návrhy Josefa Oplištila a Petra Horáka z Jablonce, které podle názoru komise i odborného poradce nejvýstižněji ztvárňovaly zadané téma a byly výtvarně na nejvyšší úrovni. Ani jeden z nich však nebylo možno bez určitých úprav doporučit k realizaci. Z tohoto důvodu komise rozhodla o uspořádání užší soutěže pro tyto dva autory. První cenu a doporučení k realizaci získal Josef Oplištil.