V Harrachově už nebudou mít problémy s nedostatkem pitné vody a s její kvalitou. Zajistí to nový přivaděč, jehož výstavbu včera slavnostně zahájila Severočeská vodárenská společnost (SVS). Nové, třináct kilometrů dlouhé potrubí povede do Harrachova z úpravny vody na Souši.

Projekt vznikl kvůli rostoucím nárokům na kvalitu místních vodních zdrojů a kvůli nutnosti rekonstrukce úpravny vody v Harrachově. „Nový přivaděč bude sloužit jako jediný přívod pitné vody do Harrachova a okolí,“ poznamenal za vedoucího člena sdružení zhotovitelů Robert Špott, výkonný ředitel společnosti Syner, s. r. o.

Přivaděč zajistí vodu tisícovkám lidí

Cílem projektu je zajistit zásobování kvalitní pitnou vodou ze Souše pro celkem dvě tisícovky trvale připojených obyvatel, v sezoně až pro deset tisíc lidí včetně rekreantů.

„Projekt jsme připravili tak, aby jeho realizace plynule navázala na zakončenou rekonstrukci úpravny vody Souš,“ konstatoval předseda představenstva SVS Petr Skokan.

Výstavba nového přivaděče je v letošním roce hned po projektu Lužická Nisa druhou největší investicí společnosti na území Libereckého kraje. „Celkové náklady se vyšplhají na devadesát milionů korun,“ podotkla mluvčí SVS Dagmar Haltmarová.

Kopat se bude také ručně

Trasa 12,7 kilometru dlouhého vodovodního přivaděče bude procházet katastry Desné III, Polubného a Harrachova. Zvolená trasa zajistí zásobování Harrachova, kde jsou místní zdroje nekvalitní a nebo v období zámrzu zanikají.

„Protože trasa povede částí chráněné krajinné oblasti, vyskytují se zde různá stavební specifika. Jedním z nich je, že na vybraných lokalitách budou výkopy prováděny pouze ručně,“ uvedl Robert Špott.

Trasa potrubí bude vedena převážně v komunikacích a cestách. Výjimku tvoří 250 metrů dlouhý úsek v lesním průseku sjezdové tratě Mýtiny v Krkonošském národním parku a zhruba 500 metrů potrubí bude vedeno po loukách.

„Stavební práce začaly už 15. července v obci Kořenov a skončí do 31. října příštího roku,“ uzavřela mluvčí SVS Dagmar Haltmarová.