Její úpravu si vyžádali občané města, kteří pěšinu často využívali. Úprava vyšla městský rozpočet na 400 tisíc korun.

„Došlo k rozšíření stávající pěšiny na dva metry, cesta má mlatovou úpravu se žulovou přídlažbou a odvodnění," popsal Martin Černý ze správy komunikací jabloneckého magistrátu. Celková délka cesty je 118 metrů a kromě její úpravy došlo i k úpravě okolní zeleně, vytrhaly se pařezy a odstranily nálety. „Na jaře ještě plánujeme výsadbu na doplnění veřejné zeleně, aby byl celý prostor kulturnější," říká Štěpánka Gaislerová z odd. veřejné zeleně. Na jarní měsíce je také naplánovaná instalace pěti sloupů veřejného osvětlení.

O zkulturnění cesty žádali Jablonečané prostřednictvím webové aplikace otázky a odpovědi na www.mestojablonec.cz, prosba zazněla na setkání s občany a jako tip na úpravu se zkratka k bazénu objevila i v mobilní aplikaci Lepší místo, kterou magistrát využívá od května loňského roku. „O spokojenosti občanů s provedenou úpravou cesty svědčí i pochvalný komentář právě na aplikaci Lepší místo," usmívá se primátor Petr Beitl. Průběh tipu, který byl původně označen jako neřešitelný a později zdárně dokončen, lze sledovat právě přes zmíněnou aplikaci.